Cristin-prosjekt-ID: 627983
Sist endret: 10. oktober 2022, 14:43

Cristin-prosjekt-ID: 627983
Sist endret: 10. oktober 2022, 14:43
Prosjekt

Awareness Learning Tools for Data Sharing Everywhere - ALerT

prosjektleder

Ingvar Tjøstheim
ved Norsk Regnesentral

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norsk Regnesentral

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 15.964
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 270969

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Informasjons- og kommunikasjonsvitenskap • Psykologi

Emneord

Dataspillstudier • Brukeradferd • Bedømmings- og beslutningspsykologi

Kategorier

Prosjektkategori

 • Grunnforskning

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. april 2018 Slutt: 30. september 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Awareness Learning Tools for Data Sharing Everywhere - ALerT

Populærvitenskapelig sammendrag

I vår digitale verden deler vi data ikke bare med dem vi kommuniserer direkte med, men med teknologi-leverandører, sosiale medier, tekniske plattformer og ulike kommersielle aktører. Disse dataene er overalt og ofte vet vi lite om hva som skjer med våre disse dataene. Personopplysning og persondata er en opplysning eller vurdering som kan knyttes til deg som enkeltperson. Hvem har tilgang til disse dataen og hvordan brukes de? Som følge av medieoppmerksomheten i det siste om Cambrigde Analytica og Facebook er flere blitt klar over at disse dataene er viktige. I tillegg opplever flere og flere at reklame og markedsføring er direkte knyttet til hva man søker på, hva man gjøre på nettet og mobilen. Dette gjelder også for ting som vi har og som er er koblet til nettet.

Prosjektet har den engelske tittelen "Awareness Learning Tools for Data Sharing Everywhere (ALerT)." ALerT skal forske på menneskers beslutninger med utgangspunkt i psykologi og beslutningsteori. Noen ganger tenker vi i gjennom vær valg, andre ganger gjør vi det ikke. Vi skal bruke serious games, dvs læringsspill eller digitale simuleringer av situasjoner hvor vi legger inn opplysninger om oss selv, og gir andre tilgang til disse.

Gjennom forskningen skal vi øke kunnskapen om valg som vi gjør enten aktivt eller passivt. Vi er særlig opptatt av hva det er som kan frembringe refleksjon, dvs at man stanser opp og ikke automatisk deler personopplysninger?

I ALerT skal vi også lage verktøy, en ?privacy assistant? som kan hjelpe vanlige brukere med å forstå hva som kan skje med persondata, hvordan disse dataene brukes, og hva man for eksempel kan gjøre hvis man ønsker å slette data. ALerT ønsker bidra til at det skapes en større bevissthet omkring deling av data, personvern og om hvordan digitale tjenester fungerer. Den enkeltes data representerer en verdi for tjenestetilbydere; de ønsker gjerne tilgang til mest mulig data, og med minst mulig begrensninger knyttet til bruken av disse. 

ALerT har vanlige brukere av digitale tjenester og applikasjoner som målgruppe. Samtidig vet vi at det er viktig å starte tidlig ned nettvett. Derfor vi vil samarbeide med videregående skoler og involvere ungdom i ulike aktiviteter i prosjektet. Vi er særlig interessert i at unge får mer erfaring, en bedre forståelse av hvorfor det ikke alltid er et godt valg å dele personopplysninger. Det dreier seg ikke bare om å beskytte egne opplysninger, men også bidra til at andre beskytter sine personopplysninger.

ALerT er støttet av Norges Forskningsråd. Prosjektpartnerne er NTNU, institutt for datateknologi og informatikk, Universitet i Bergen, institutt for psykologi, Forbrukerrådet, Karlstad Universitet og Norsk Regnesentral. Prosjekt-temaet har høy kompetanse innenfor flere fagområder, blant annet informatikk, psykologi og beslutningsteori, forbrukeratferd, personvern og menneske-maskin interaksjon (HCI). 

I en digital verden spiller nasjonale grenser liten rolle. ALerT vil opprette et samarbeid med en Europeisk forbruker organisasjon og delta på internasjonale konferanser og workshops. EU landene, men også Norge må følge General Data Protection Directive (GDPR). Dette er også en grunn til at prosjektet vil øke bevisstheten om persondata og hvilke rettigheter den enkelte har.

Vitenskapelig sammendrag

ALerT’s objective is to investigate how to evoke reflection about sharing of personal data and privacy with serious games and scenario tools. In the research work we will combine serious game techniques with experimental methods from psychology and decision science. Digital devices, apps and AI-based technology make use of personal data. Taken together, this represents ubiquitous data. ALerT addresses how to increase awareness about the use of these data, and how users can make informed choices and exercise legal rights in this context.

In ALerT we will conduct psychological experiments in order to investigate different means to trigger System 2 modes of thinking; in particular, we will manipulate the evaluative focus by either providing cues on the consequences of sharing private information, or by provoking moral evaluation of the conduct of mobile apps, internet and software companies

For researchers, ALerT can be used to study and analyse sharing of personal information. For users, the tools can be used for practising, for feedback and reflection of what happens with their personal data, including possible misuse of information.

Metode

Choice experiments, serious games technology

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ingvar Tjøstheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Norsk Regnesentral

Vanessa Ayres Pereira

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Patrick Jost

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Monica Divitini

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for datateknologi og informatikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

John A. Waterworth

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Umeå universitet
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Effects of a Serious Game to Raise Awareness about Dark Patterns among Teenagers: Preliminary Results.

Ayres Pereira, Vanessa; Tjøstheim, Ingvar; Böhm, Gisela. 2021, 22nd Conference on Social and Community Psychology. NR, UIBVitenskapelig foredrag

Human Sovereignty in a lock-down situation: Is there a room for privacy.

Tjøstheim, Ingvar; Ayres Pereira, Vanessa; waterworth, John. 2021, SPT 2021 - Technological Imaginaries. NR, UIBVitenskapelig foredrag

E-privacy concern: A weak predictor of granting data access permission to mobile apps.

Pereira, Vanessa Ayres; Pirrone, Angelo; Tjøstheim, Ingvar; Bøhm, Gisela. 2020, The 21st Conference on Social and Community Psychology. HINN, NR, UIBVitenskapelig foredrag

Privacy Concern and Privacy-Protective Behavior: The Privacy Paradox in the Context of Mobile Applications.

Pereira, Vanessa Ayres; Pirrone, Angelo; Tjøstheim, Ingvar; Bøhm, Gisela. 2020, 6th Society for Risk Analysis - Europe Nordic Chapter conference. HINN, NR, UIBVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 18 | Neste | Siste »