Cristin-prosjekt-ID: 628634
Sist endret: 31. januar 2021 23:08

Cristin-prosjekt-ID: 628634
Sist endret: 31. januar 2021 23:08
Prosjekt

Real-Time Hybrid Model Testing for Extreme Marine Environments

prosjektleder

Maxime Thys
ved Skip og havkonstruksjoner ved SINTEF Ocean

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • SINTEF Ocean

Finansiering

 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 254845

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Marin teknologi

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. april 2016 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Real-Time Hybrid Model Testing for Extreme Marine Environments

prosjektdeltakere

prosjektleder

Maxime Thys

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Skip og havkonstruksjoner ved SINTEF Ocean
Aktiv cristin-person

Roger Skjetne

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for marin teknikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Kevin Koosup Yum

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Energi og transport ved SINTEF Ocean

Thomas Michel Sauder

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Skip og havkonstruksjoner ved SINTEF Ocean

Einar Skiftestad Ueland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for marin teknikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Method for Real-Time Hybrid Model Testing of ocean structures: Case study on horizontal mooring systems.

Vilsen, Stefan Arenfeldt; Sauder, Thomas Michel; Sørensen, Asgeir Johan; Føre, Martin. 2019, Ocean Engineering. OCEAN, NTNUVitenskapelig artikkel

Multiple-degree-of-freedom actuation of rotor loads in model testing of floating wind turbines using cable-driven parallel robots.

Chabaud, Valentin Bruno; Eliassen, Lene; Thys, Maxime; Sauder, Thomas Michel. 2018, Journal of Physics: Conference Series (JPCS). OCEAN, NTNUVitenskapelig artikkel

Real-time hybrid model testing of a semi-submersible 10mw floating wind turbine and advances in the test method.

Thys, Maxime; Chabaud, Valentin Bruno; Sauder, Thomas Michel; Eliassen, Lene; Sæther, Lars Ove; Magnussen, Øyvind. 2018, 1st International Offshore Wind Technical Conference IOWTC 2018. OCEAN, NTNUVitenskapelig foredrag

Documentation verification and validation of real-time hybrid model tests with the 10mw oo-star wind floater.

Thys, Maxime; Chabaud, Valentin Bruno; Eliassen, Lene; Sauder, Thomas Michel; Berthelsen, Petter Andreas. 2018, 15th Deep Sea Offshore Wind R&D conference, Trondheim, Norway. OCEAN, NTNUVitenskapelig foredrag

Kalman estimation of position and velocity for ReaTHM testing applications.

Mehammer, Eirill Bachmann; Føre, Martin; Sauder, Thomas Michel; Chabaud, Valentin Bruno; Parisini, Thomas. 2018, Journal of Physics: Conference Series (JPCS). OCEAN, NTNU, ICOSTAMUOLVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 18 | Neste | Siste »