Cristin-prosjekt-ID: 628855
Sist endret: 6. desember 2018 12:25

Cristin-prosjekt-ID: 628855
Sist endret: 6. desember 2018 12:25
Prosjekt

Helsedataanalyse 2

prosjektleder

Per Atle Bakkevoll
ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2018 Slutt: 31. desember 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Helsedataanalyse 2

Vitenskapelig sammendrag

Nasjonalt senter for e-helseforskning har gjort en kunnskapsoppsummering innenfor health analytics (helsedataanalyse) med fokus på kunstig intelligens og maskinlæring. To rapporter ble publisert juni 2018. Dette prosjektet er et oppfølgingsprosjekt som skal arbeide med oppmerksomhet og strategisk spredning av rapportenes innhold i helsesektoren.

Tittel

Health Analytics 2

Vitenskapelig sammendrag

Norwegian Centre for E-health research has made a knowledge summary in health analytics, focusing on artificial intelligence and machine learning. Two reports were published in June 2018. This follow-up project will work with creating attention and strategic dissemination of the reports' content in the health sector.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Per Atle Bakkevoll

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Aktiv cristin-person

Alexandra Makhlysheva

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Anne Torill Nordsletta

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
1 - 3 av 3