Cristin-prosjekt-ID: 629055
Sist endret: 31. august 2021, 16:30

Cristin-prosjekt-ID: 629055
Sist endret: 31. august 2021, 16:30
Prosjekt

Children in Palliative Care (CHIP)

prosjektleder

Anette Winger
ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • OsloMet - storbyuniversitetet

Klassifisering

Emneord

Barnepalliativt team • Barn i familie • Familier • Barn • Palliativ omsorg • Palliasjon • Lindrende behandling • Barn og unge • Helse- og omsorgstjenester • Familier med funksjonshemmede barn

HRCS-helsekategori

 • Nevrologisk
 • Kreft
 • Hjerte og kar
 • Medfødte lidelser
 • Skader og ulykker

Kontaktinformasjon

Sted
Anette Winger

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2017 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Children in Palliative Care (CHIP)

Tittel

Barn i Palliasjon

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Anette Winger

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved OsloMet - storbyuniversitetet
Aktiv cristin-person

Heidi Holmen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved OsloMet - storbyuniversitetet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved OsloMet - storbyuniversitetet

Ruth Tuhus

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved OsloMet - storbyuniversitetet

Lisbeth Gravdal Kvarme

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved OsloMet - storbyuniversitetet
Aktiv cristin-person

Simen Alexander Steindal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Lovisenberg diakonale høgskole
1 - 5 av 17 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Home-based pediatric palliative care and electronic health: Systematic mixed methods review.

Holmen, Heidi; Riiser, Kirsti; Winger, Anette. 2020, Journal of Medical Internet Research. OSLOMETVitenskapelig oversiktsartikkel/review
1 - 1 av 1