Cristin-prosjekt-ID: 629075
Sist endret: 7. desember 2018, 17:48

Cristin-prosjekt-ID: 629075
Sist endret: 7. desember 2018, 17:48
Prosjekt

DIAbetes in South Asians – DIASA 2: Glucose metabolism in South

prosjektleder

Cecilie Wium
ved Endokrinologi, sykelig overvekt og foreb. Med., avd. for ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Endokrinologi, sykelig overvekt og foreb. Med., avd. for ved Oslo universitetssykehus HF

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 18.092.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 273252

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Klinisk medisinske fag • Endokrinologi

Emneord

Diabetes mellitus

HRCS-helsekategori

 • Forplantning og fødsel
 • Stoffskifte og hormoner

HRCS-forskningsaktivitet

 • 2.1 Biologiske og indre faktorer

Kategorier

Prosjektkategori

 • Doktorgradsprosjekt

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. februar 2019 Slutt: 31. desember 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

DIAbetes in South Asians – DIASA 2: Glucose metabolism in South

Tittel

DIAbetes hos SørAsiater - DIASA 2: mekanismer for diabetesutvikling

Populærvitenskapelig sammendrag

I DIASA 2 skal kvinner med sørasiatisk og nordisk opprinnelse som har forstyrrelser i sukkeromsetningen undersøkes og sammenlignes med hverandre og med kontroller fra Sør-Asia og Norden med normal sukkeromsetning. Målet er å kartlegge mekanismer som fører til diabetes og avdekke eventuelle etniske forskjeller i disse mekanismene. Ved å kjenne mekanismene for utvikling av diabetes vil det være lettere å tilpasse strategier for forebygging av diabetes og gi en mer skreddersydd behandling ved utviklet diabetes. Dette er en kvantitativ tverrsnittsstudie av kvinner fra Sør-Asia og Norden. Det er en del av et større forskningsprogram som har som mål å finne bedre metoder for å forebygge og behandle diabetes hos sørasiatiske innvandrere.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Cecilie Wium

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Endokrinologi, sykelig overvekt og foreb. Med., avd. for ved Oslo universitetssykehus HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo

Hanne Løvdal Gulseth

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Heidi Beate Eggesbø

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for radiologi og nukleærmedisin ved Oslo universitetssykehus HF
Aktiv cristin-person

Kåre Inge Birkeland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo
1 - 4 av 4