Cristin-prosjekt-ID: 629511
Sist endret: 5. februar 2021 14:56

Cristin-prosjekt-ID: 629511
Sist endret: 5. februar 2021 14:56
Prosjekt

IKT-løsning for helseindikator-data for ikke smittsomme sykdommer (NCD)

prosjektleder

Inger Torhild Gram
ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Finansiering

 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 269882

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2017 Slutt: 30. juni 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

IKT-løsning for helseindikator-data for ikke smittsomme sykdommer (NCD)

Vitenskapelig sammendrag

Å initiere et samarbeid som skal utvikle et prosjekt som ender opp i en pilotundersøkelse. Resultatene fra denne, utvikling av IKT løsning, funksjonalitet av IKT løsningen, gjennomførbarhet av spørreundersøkelsen, svarprosent, årsaker til ikke deltagelse skal så analyseres. Ved et vellykket resultat vil siste delen av prosjektet bli dedikert til å skrive søknader, for å finansiering for en nasjonal/europeisk undersøkelse. NSE vil både være søker og samarbeidspartner i søknader til Horisont 2020 programmet eller tilsvarende.

MÅL

Utvikle en IKT løsning slik at innbyggere i Norge, helsemyndigheter og politikere kan følge utviklingen av helseindikatorer for ikke smittsomme sykdommer (NCD) år for år fram til 2025. Vi ønsker å være de første i verden til å gjennomføre et forskningsprosjekt som baserer seg på årlige mobil innsamlede oppfølgingsdata på individnivå i et utvalg som er tilfeldig trukket og som derfor representerer hele befolkningen i alderen 16-75 år.

Metode

De tre samarbeidspartnere skal utvikle en ny metode for å samle inn et representativt data materiale for norske kvinner og menn i alderen 16-75 år. Det unike med disse dataene er at de vil bli samlet inn ved at deltagerne sender inn opplysninger med sin egen mobiltelefon en gang årlig slik at det er de samme individene som følges over tid helt fram til 2025. Det er også unikt at det samles inn mange helseindikatorer fra en person årlig. For hvert år vil nye personer bli bedt om å delta slik at utvalget ekspanderes fra år til år. Dette gjøres for å se om det at individet er med på en slik undersøkelse vil føre til endret helse adferd i seg selv.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Inger Torhild Gram

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Systems epidemiology, forskningsgruppe ved UiT Norges arktiske universitet

Kari Wagelid Grønn

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Administrasjon ved UiT Norges arktiske universitet

Laila Arnesdatter Hopstock

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Tromsøundersøkelsen ved UiT Norges arktiske universitet
Aktiv cristin-person

Kristin Benjaminsen Borch

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Systems epidemiology, forskningsgruppe ved UiT Norges arktiske universitet

Guri Skeie

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Systems epidemiology, forskningsgruppe ved UiT Norges arktiske universitet
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Development of an ICT solution to obtain annual, national, Representative Health Indicator Data for Non-Communicable Diseases – A Pilot Study, .

Gram, Inger Torhild; Skeie, Guri; Borch, Kristin Benjaminsen; Årsand, Eirik; Hopstock, Laila Arnesdatter; Løchen, Maja-Lisa. 2019, Linköping Electronic Conference Proceedings. UIT, UNNFagartikkel

Snart kan du få en SMS med spørsmål om din helsetilstand.

Gram, Inger Torhild; Dahl, Kjetil Brorson. 2019, UIT, UNNIntervju

Nå er det Møre og Romsdal som står for tur.

Halten, Roar; Gram, Inger Torhild. 2019, UIT, UNNIntervju
1 - 3 av 3