Cristin-prosjekt-ID: 629515
Sist endret: 10. desember 2018 13:35

Cristin-prosjekt-ID: 629515
Sist endret: 10. desember 2018 13:35
Prosjekt

Konsept for nasjonal e-helse monitor

prosjektleder

Gunn-Hilde Rotvold
ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2016 Slutt: 31. desember 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Konsept for nasjonal e-helse monitor

Vitenskapelig sammendrag

Det har vært en økning i offentlige bevilgninger til IKT i helse- og omsorgssektoren de siste to tiårene. Også fremover forventer vi at det investeres betydelige midler i nasjonale satsninger. Med dette øker forventningene om å kunne følge med på status og utvikling på nasjonalt prioriterte områder og dokumentere effekt og nytte av ulike tiltak over tid.

Prosjektet skal utrede ulike konsepter for en nasjonal e-helse monitor. Monitoren skal si noe om status på sentrale satsningsområder og følge utviklingen på e-helsefeltet over tid. Dette bidrar til et godt kunnskapsgrunnlag for bruk i prioritering og styring av e-helsetiltak og utvikling av strategi på e-helsefeltet Oppdraget for nasjonal e-helse monitor deles inn i to faser. Dette oppdraget beskriver forprosjektfasen hvor leveransen er en sluttrapport med utredning og anbefaling av et konsept for nasjonal e-helsemonitor.

MÅL

Skape et kunnskapsgrunnlag for bedret gjennomføringsevne og nasjonal styring av e-helse.

 • Gi en definisjon på e-helse tilpasset norsk kontekst
 • Gi en oversikt og vurdering av over eksisterende tallmateriale og kartlegginger på e-helsefeltet
 • Levere en utredning av ulike konseptvalg og faglig anbefaling av konsept for en nasjonal e-helsemonitor
 • Levere en anbefalt gjennomføringsplan for anbefalt konseptvalg

Metode

Oppdraget for nasjonal e-helse monitor deles inn i to faser. Dette oppdraget beskriver Fase 1 – Forprosjektfasen hvor leveransen er en sluttrapport med utredning og anbefaling av et konsept for nasjonal e-helsemonitor.

Igangsettelse av Fase 2 i prosjektet forutsetter en beslutning og finansiering til utvikling av e-helsemonitor. Beslutningen tas i samråd med sentrale aktører på bakgrunn av utredning og anbefaling fra Fase 1. Direktoratet vil vurdere bruk av NSE for fase 2 av oppdraget.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Gunn-Hilde Rotvold

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Rune Pedersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Hege Kristin Andreassen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Inger Marie Holm

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Paolo Zanaboni

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Konsept for nasjonal e-helsemonitor.

Andreassen, Hege; Rotvold, Gunn-Hilde; Linstad, Line Helen; Pedersen, Rune; Holm, Inger Marie; Zanaboni, Paolo. 2016, UNNRapport
1 - 1 av 1