Cristin-prosjekt-ID: 629519
Sist endret: 10. desember 2018 13:51

Cristin-prosjekt-ID: 629519
Sist endret: 10. desember 2018 13:51
Prosjekt

Kritisk informasjon i kjernejournal

prosjektleder

Torsten Risør
ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Helse- og omsorgsdepartementet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2017 Slutt: 31. desember 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kritisk informasjon i kjernejournal

Vitenskapelig sammendrag

Estimat av prevalens i Norge av utvalgte tilstander som i Kjernejournal kan kategoriseres som kritisk informasjon (KI-tilstander). Prosjektet gikk fra januar 2017 til og med juni 2018. Prosjektbeskrivelsen utviklet seg gjennom hele forløpet. 

MÅL

Estimere prevales for et utvalg av KI-tilstander

Metode

Ikke-systematisk litteraturgjennomgang for utvalgte KI-tilstander, estimering av prevalens i norsk befolkning utfra lest litteratur.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Torsten Risør

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
1 - 1 av 1