Cristin-prosjekt-ID: 629521
Sist endret: 10. desember 2018, 14:47

Cristin-prosjekt-ID: 629521
Sist endret: 10. desember 2018, 14:47
Prosjekt

Kunnskapsheving Health Analytics

prosjektleder

Per Atle Bakkevoll
ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2017 Slutt: 31. desember 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kunnskapsheving Health Analytics

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet skal gjøre en oppsummering av kunnskap inn health analytics (helsedataanalyse) med fokus på kunstig intelligens og maskinlæring.

Begrep som kunstig intelligens og maskinlæring har fått høy aktualitet i løpet av de siste årene og «hypen» rundt disse teknologiene er betydelig. Det er økende forventning i samfunnet og i helsetjenesten knyttet til mulighetene for som teknologiene kan bidra med for å løse større samfunnsutfordringer knyttet til demografiske utfordringer, tilgang på helsearbeidere og innbyggere som vil ha skreddersydde helsetjenester.

Leverandørene bruker begrepene aktivt i markedsføringen av sine løsninger og produkter. Det kan være uklart hva som egentlig ligger av meningsinnhold og muligheter i disse begrepene for innbyggere, kommuner og sykehus. Dette prosjektet skal bidra til å rydde i begreper og samtidig bidra til å relatere maskinlæringsfeltet til den nasjonale e-helsestrategien og handlingsplanen.

MÅL

Prosjektet skal bidra til bedre forståelse av hva health analytics (helsedataanalyse) er og hvordan denne kan komme til nytte i helsetjenesten.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Per Atle Bakkevoll

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Terje Geir Solvoll

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Andrius Budrionis

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Anne Torill Nordsletta

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Fred Godtliebsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for matematikk og statistikk ved UiT Norges arktiske universitet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
1 - 5 av 13 | Neste | Siste »