Cristin-prosjekt-ID: 629523
Sist endret: 10. desember 2018 14:51

Cristin-prosjekt-ID: 629523
Sist endret: 10. desember 2018 14:51
Prosjekt

Kunnskapsoppsummering om governance, samstyring og ledelse innen e-helse

prosjektleder

Line Helen Linstad
ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2018 Slutt: 31. desember 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kunnskapsoppsummering om governance, samstyring og ledelse innen e-helse

Vitenskapelig sammendrag

Den nasjonale e-helsestrategien har seks satsingsområder. Ett av dem er «styring og ledelse».

I mandatet til Nasjonalt e-helsestyre (NEHS) begrunnes grunnleggingen av NEHS ut fra: «Mange selvstendige aktører i sektoren gjør det nødvendig å styrke samordningen av IKT-utviklingen». For å realisere målene i En innbygger en journal (EIEJ) er det behov for at aktørene fra både stat, kommune og industri koordinerer egne prosesser og tiltak innen e-helse. E-helsestrategien skal gjennomføres gjennom «samstyring».

Forskningspørsmål i dette prosjektet: Hva er kunnskapsstatus på styrings- og samstyringsmodeller i nasjonale EPJ moderniseringsprosesser? 

MÅL

Dette prosjektet skal bidra med en kunnskapsoppsummering innen feltet: governance, samstyring, finansieringsmodeller, ledelse, e-helse og EPJ modernisering.

Metode

Prosjektet skal gjennomføres ved hjelp av søk i ulike relevante databaser.

 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Line Helen Linstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Karianne Fredenfeldt Lind

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Anne G Ekeland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
1 - 3 av 3