Cristin-prosjekt-ID: 630295
Sist endret: 14. desember 2018 13:28

Cristin-prosjekt-ID: 630295
Sist endret: 14. desember 2018 13:28
Prosjekt

M&eHealth

prosjektleder

Gunn-Hilde Rotvold
ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2017 Slutt: 31. desember 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

M&eHealth

Vitenskapelig sammendrag

m&eHealth forener ledende norske forskningsmiljøer og bedrifter med internasjonale ambisjoner for å løse samfunnets behov for e-helseløsninger for personsentrerte, helhetlige og proaktive hjemmeoppfølgingstjenester for personer med kroniske sykdommer og langvarige behov. 

Personer med langvarige og komplekse behov for helsetjenester rapporterer om en re-aktiv, profesjonssentrisk tjeneste som fokuserer på en tilstand om gangen. Dette fører ikke bare til menneskelig lidelse, det er også meget kostbart. IKT-infrastrukturen speiler en dysfunksjonell og gammeldags helsetjenestestruktur, og er derfor en sentral barriere for sårt tiltrengte helsetjenesteinnovasjoner. Radikal og modig system-nivå re-design er nødvendig for å endre tjenestene til å yte person-sentrerte, samordnede, teambaserte helsetjenester. Nøkkelen til en slik transformasjon er IKT-verktøy som aktiverer de rette ressursene til rett tid på rett sted med rett type informasjon og beslutningsstøtte. m&eHealth vil utvikle prosjekter som kan bidra til å løse disse samfunnsutfordringene.

MÅL

Målsetningen med m&eHealth er å identifisere områder der prosjektpartnerne kan samarbeid om FoU-utfordringer for effektiv samhandling, avstandsoppfølging og hjelp-til-selvhjelp for personer med kroniske sykdommer og langvarige behov. Vi vil spesielt prioritere områder av nasjonal betydning og der forskningsaktører sammen med norsk industri vil kunne etablere, eller delta i konkurransedyktige konsortier mot H2020-utlysninger eller randsone-prosjekter.

 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Gunn-Hilde Rotvold

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Gro Berntsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
1 - 2 av 2