Cristin-prosjekt-ID: 630299
Sist endret: 14. desember 2018 13:53

Cristin-prosjekt-ID: 630299
Sist endret: 14. desember 2018 13:53
Prosjekt

Måling og forståelse av tidsbruk knyttet til informasjonsbehandling i den kommunale helsetjenesten

prosjektleder

Gunn-Hilde Rotvold
ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2017 Slutt: 31. desember 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Måling og forståelse av tidsbruk knyttet til informasjonsbehandling i den kommunale helsetjenesten

Vitenskapelig sammendrag

Direktoratet for e-helse har i oppdrag å planlegge og vurdere en felles nasjonal journalløsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste. En felles journalløsning for kommunale helse- og omsorgstjenester forventes å ha mange fordeler, blant annet fordi nødvendig informasjon blir lettere tilgjengelig for de som skal behandle. Denne undersøkelsen skal brukes for å vurdere noen av virkningene som en felles journalløsning for kommunene kan ha. NSE ønsker i tillegg kunnskap om i hvilken grad kommunene har elektronisk informasjonsutveksling med pasienter og pårørende.

Prosjektet gjennomfører målinger på ulike områder i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.  Prosjektet konsentrerer seg om effektivitet i informasjonshåndtering, avgrenset til samhandling mellom helsetilbyderne innad i kommunen der vi ser på:

 • Tid brukt til innhenting og bearbeiding av behandlingsinformasjon 
 • Tid brukt på rapportering

MÅL

Prosjektet gjennomfører en undersøkelse om tidsbruk i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Resultatene fra undersøkelsen vil være en del av grunnlaget for å vurdere hvordan en felles journalløsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste kan påvirke helsepersonell sin arbeidshverdag.

Metode

Kartleggingsstudier ved hjelp av observasjon/intervjuer i fem kommuner i institusjonene; helsestasjon, fastlege, legevakt, hjemmetjenesten, langtidsavdeling, kortidsavdeling, tildelingskontor og it-avdelinger. Resultat er utgangspunkt for spørreskjema.

Spørreundersøkelse.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Gunn-Hilde Rotvold

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Halgeir Holthe

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Anne G Ekeland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Inger Marie Holm

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Kristian Malm-Nicolaisen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »