Cristin-prosjekt-ID: 630310
Sist endret: 25. november 2019 09:55

Cristin-prosjekt-ID: 630310
Sist endret: 25. november 2019 09:55
Prosjekt

Min ABC Hemne

prosjektleder

Kariann Krohne
ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag

Emneord

Innvandrere • Helsepersonell

Kategorier

Prosjektkategori

 • Internt prosjekt

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mai 2017 Slutt: 1. juni 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Min ABC Hemne

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kariann Krohne

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Kirsten Thorsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet - storbyuniversitetet

Aud Johannessen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Betty Døble

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF
1 - 4 av 4

Resultater Resultater

Sharing experiences and learning from one another.

Krohne, Kariann; Døble, Betty; Thorsen, Kirsten; Johannessen, Aud. 2019, IAGG-ER. USN, VESTFOLD, OSLOMETPoster

ABC-opplæring som redskap for inkludering av minoritetsspråklige helsefagarbeidere.

Krohne, Kariann; Døble, Betty; Johannessen, Aud; Thorsen, Kirsten. 2019, Tidsskriftet aldring og helse. USN, OSLOMET, VESTFOLDFagartikkel

“We feel included”: education and inclusion of health care staff with minority language in elder care.

Krohne, Kariann; Døble, Betty; Johannessen, Aud; Thorsen, Kirsten. 2019, Journal of Multidisciplinary Healthcare. USN, VESTFOLD, OSLOMET, OUSVitenskapelig artikkel

Becoming work friends. Staff experiences from culturally divers reflection groups on elder care.

Krohne, Kariann; Døble, Betty; Johannessen, Aud. 2018, 24 NKG. VESTFOLDPoster
1 - 4 av 4