Cristin-prosjekt-ID: 630732
Sist endret: 17. desember 2018, 10:22

Cristin-prosjekt-ID: 630732
Sist endret: 17. desember 2018, 10:22
Prosjekt

NorKlinTekst: Naturlig språkbehandling for å trekke ut kunnskap fra kliniske notater i elektronisk pasientjournal

prosjektleder

Taridzo Chomutare
ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Klassifisering

Emneord

e-helse

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2018 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

NorKlinTekst: Naturlig språkbehandling for å trekke ut kunnskap fra kliniske notater i elektronisk pasientjournal

Vitenskapelig sammendrag

Nasjonalt senter for e-helseforskning ble etablert i 2016, med et mandat som inkluderer avansert beregning og statistisk analyse av helsedata, med spesiell fokus på strukturering av data i elektronisk pasientjournal (EPJ). Aktuelle ferdigheter og aktiviteter i senteret er i de riktige generelle feltene innen datavitenskap og statistikk, men mer spesialisert fokus innen språkteknologi (NLP) og maskinlæring (ML) er nødvendig.

Mye av informasjonen i EPJ er kliniske notater i ustrukturert tekstform, og dette formatet er vanskelig å få tilgang til og oppsummere i klinisk praksis. Manuell re-koding av klinisk tekst til strukturerte former kan være dyrt og er ofte utsatt for feil. Nye metoder for å analysere tekst, som NLP, gjør at vi automatisk konverterer store mengder tekst til strukturerte data. Mens forskning på NLP-metoder fortsatt er i sin barndom, peker bevisene på lovende resultater i områder som diagnostisk overvåking, identifisering av kohorter, kvalitetsvurdering og pasientsikkerhet.

Inkubatorstøtten gjør det mulig for avdelingen å øke kapasiteten på dette området. Dette innebærer faglig utvikling av ansatte, oppretting av nye forskningskonsortium og generering av relevante publikasjoner for å øke vår konkurranseevne for nasjonale og europeiske finansiører. Økt kapasitet gir oss mulighet til å bedre delta i lokal vitenskapelig debatt og konsultere regionale og nasjonale programmer for utvikling av ny helseteknologi.

MÅL

Det er tre større mål for dette inkubatorprosjektet;

(i) utdanning og faglig utvikling av avdelingsforskere,

(ii) generere praktisk arbeid for å forbedre tidligere rapportert spesifisitet ved å forutsi postoperative komplikasjoner. Den forrige rapporten var med-forfattet av noen av våre partnere i dette prosjektet. Dette arbeidet genererer publisitet som øker vår konkurranseevne for forskningsfinansiering.

(iii) skape et konsortium for å utvikle nye forskningsprosjekter gjennom to PhD-prosjekter og et større NFR-prosjekt.

Metode

Den generelle strategien for å nå disse målene er å samarbeide med ledende forskere på området, både i inn- og utland.

 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Taridzo Chomutare

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Aktiv cristin-person

Robert Jenssen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for fysikk og teknologi ved UiT Norges arktiske universitet

Arthur Revhaug

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Gastrokirurgi ved UiT Norges arktiske universitet

Fred Godtliebsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for matematikk og statistikk ved UiT Norges arktiske universitet

Kassaye Yitbarek Yigzaw

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »