Cristin-prosjekt-ID: 630756
Sist endret: 17. desember 2018, 12:22

Cristin-prosjekt-ID: 630756
Sist endret: 17. desember 2018, 12:22
Prosjekt

Effect of resistance training on physical activity and physical function in older adults. The ISRAE study

prosjektleder

Hilde Bremseth Bårdstu
ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

Kategorier

Prosjektkategori

 • Doktorgradsprosjekt

Kontaktinformasjon

Sted
Hilde Bårdstu

Tidsramme

Avsluttet
Start: 7. august 2017 Slutt: 7. august 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Effect of resistance training on physical activity and physical function in older adults. The ISRAE study

prosjektdeltakere

prosjektleder

Hilde Bremseth Bårdstu

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Truls Raastad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges idrettshøgskole

Marius Steiro Fimland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Vidar Andersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

Atle Hole Sæterbakken

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 5

Resultater Resultater

Fysisk aktivitet for eldre - å legge liv til årene.

Bårdstu, Hilde Bremseth. 2018, Årsmøte senior Høgre Sogn og Fjordane . NTNUFaglig foredrag

Comparison of accelerometer cut-points for estimating physical activity in frail older adults.

Bårdstu, Hilde Bremseth; Andersen, Vidar; Ylvisåker, Einar; Sæterbakken, Atle Hole. 2018, ISPAH . NTNU, HVLPoster
1 - 2 av 2