Cristin-prosjekt-ID: 630761
Sist endret: 12. oktober 2021, 15:00

Cristin-prosjekt-ID: 630761
Sist endret: 12. oktober 2021, 15:00
Prosjekt

Pasientens legemiddelliste og kjernejournal i sykehjem og hjemmetjeneste

prosjektleder

Unn Sollid Manskow
ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Klassifisering

Emneord

e-helse

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. juni 2018 Slutt: 31. desember 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Pasientens legemiddelliste og kjernejournal i sykehjem og hjemmetjeneste

Populærvitenskapelig sammendrag

Før- og etter-studie ved innføring av den nasjonale digitale løsningen pasientens legemiddelliste i pleie- og omsorgsektoren:

Den overordnede målsetningen med dette prosjektet er å produsere forskningsbasert kunnskap om erfaringer med og effekter av innføringen av den digitale løsningen pasientens legemiddelliste (PLL) i kommunal pleie- og omsorgssektor (PLO).  Prosjektet vil fokusere på erfaringer og effekter for ansatte og brukere i PLO før og etter innføring av PLL. Dette inkluderer deres samhandling med fastleger, farmasøyt, sykehjemsleger, pasient og pårørende. Videreutviklingen av kjernejournal (KJ) til å inkludere pasientens legemiddelliste (PLL) og samtidig gi direktetilgang til ansatte med behandlingsansvar i kommunal helse og omsorgstjeneste (PLO), forventes å medføre store endringer i utførelse av tjenestene og med hensyn til pasientsikkerhet og kvalitet.

Prosjektet er akkurat startet opp og prosjektbeskrivelse er under utarbeidelse.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Unn Sollid Manskow

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Aktiv cristin-person

Truls Tunby Kristiansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Monika Alise Johansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

Helsepersonell sliter med å få tak i informasjon om hvilke legemidler pasientene deres bruker .

Manskow, Unn Sollid; Kristiansen, Truls Tunby; Berntsen, Hasse. 2021, UNNIntervju

Innføring av Pasientens legemiddelliste i kommunehelsetjenesten. - Status, erfaringer og utfordringer.

Manskow, Unn Sollid; Kristiansen, Truls Tunby. 2020, Webinarserie: Digitalisering av legemiddelhåndtering. UNNFaglig foredrag

Digital solutions for a shared medication list​ A narrative literature review​.

Manskow, Unn Sollid; Lind, Karianne Fredenfeldt; Bergmo, Trine Strand. 2019, Scandinavian Health Informatic/EHiN. UNNVitenskapelig foredrag

A shared national patient medication list will soon be tested in Norway.

Lundberg, Lene; Manskow, Unn Sollid. 2020, UNNIntervju
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »