Cristin-prosjekt-ID: 630761
Sist endret: 17. desember 2018 13:14

Cristin-prosjekt-ID: 630761
Sist endret: 17. desember 2018 13:14
Prosjekt

Pasientens legemiddelliste i PLO

prosjektleder

Unn Sollid Manskow
ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Klassifisering

Emneord

e-helse

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. juni 2018 Slutt: 31. desember 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Pasientens legemiddelliste i PLO

Populærvitenskapelig sammendrag

Før- og etter-studie ved innføring av den nasjonale digitale løsningen pasientens legemiddelliste i pleie- og omsorgsektoren:

Den overordnede målsetningen med dette prosjektet er å produsere forskningsbasert kunnskap om erfaringer med og effekter av innføringen av den digitale løsningen pasientens legemiddelliste (PLL) i kommunal pleie- og omsorgssektor (PLO).  Prosjektet vil fokusere på erfaringer og effekter for ansatte og brukere i PLO før og etter innføring av PLL. Dette inkluderer deres samhandling med fastleger, farmasøyt, sykehjemsleger, pasient og pårørende. Videreutviklingen av kjernejournal (KJ) til å inkludere pasientens legemiddelliste (PLL) og samtidig gi direktetilgang til ansatte med behandlingsansvar i kommunal helse og omsorgstjeneste (PLO), forventes å medføre store endringer i utførelse av tjenestene og med hensyn til pasientsikkerhet og kvalitet.

Prosjektet er akkurat startet opp og prosjektbeskrivelse er under utarbeidelse.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Unn Sollid Manskow

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Monika Alise Johansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
1 - 2 av 2