Cristin-prosjekt-ID: 630767
Sist endret: 17. desember 2018 13:36

Cristin-prosjekt-ID: 630767
Sist endret: 17. desember 2018 13:36
Prosjekt

Samhandlingsarena 2/VerDig: Verdiskapende digitale samhandlingsløsninger for pasientens helsetjeneste

prosjektleder

Gunn Hilde Rotvold
ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2016 Slutt: 31. desember 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Samhandlingsarena 2/VerDig: Verdiskapende digitale samhandlingsløsninger for pasientens helsetjeneste

Vitenskapelig sammendrag

VerDig er et forskningsprosjekt som skal bidra med kunnskap og evaluering i utviklingen av et digitalt støttet person-sentrert, helhetlig og pro-aktivt pasientforløp. VerDig introduserer en overordnet felles VerDig visjon og beskriver forskningsaktiviteter knyttet til utvikling, implementering og evaluering av tjenester og komponenter som understøtter nasjonal strategi for e-helse, og bedre digitale samhandlingsløsninger. 

VerDig forskningsprogram vil ha aktiviteter innenfor to hovedområder:  

 1. Helhet: Aktiviteter som fokuserer på utvikling, implementering og evaluering av den overordnede visjon 
 2. Dybde: Utvalgte områder hvor man går i dybden av en problemstilling.

Hvert av hovedområdene vil ha del-prosjekter. Det er essensielt at helhets-aktiviteter kan trekke veksler på dybde-aktiviteter og vise-versa.

MÅL

Effektmålet er tredelt; Bedre populasjonshelse, bedre pasienterfaringer og mer kostnadseffektive tjenester.

Metode

 • Skrive søknader for å skaffe finansiering til aktiviteten, dersom den ikke er finansiert innenfor midlene i «morprosjektet»
 • Sammenstilling av eksisterende kunnskapsgrunnlag
 • Formativ evaluering 
 • Summativ evaluering

prosjektdeltakere

prosjektleder

Gunn Hilde Rotvold

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Kristian Malm-Nicolaisen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Gro Berntsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
1 - 3 av 3