Cristin-prosjekt-ID: 630768
Sist endret: 17. desember 2018 13:40

Cristin-prosjekt-ID: 630768
Sist endret: 17. desember 2018 13:40
Prosjekt

Samhandlingsarena for pasienter og helsefaglig personell - forprosjekt forskning

prosjektleder

Gunn-Hilde Rotvold
ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2016 Slutt: 31. desember 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Samhandlingsarena for pasienter og helsefaglig personell - forprosjekt forskning

Vitenskapelig sammendrag

Bidra til å virkeliggjøre en ny måte å levere helsetjenester til personer med langvarige og komplekse behov gjennom forskningsstøttet utvikling og implementering av person-sentrerte, helhetlige og proaktive samhandlingsløsninger.

MÅL

Forprosjekt Forskning skal beskrive et aksjonsforskningsprosjekt som bidrar med forskningsbasert kunnskap og evaluering av en samhandlingsløsning som er integrert med HelseNorge.no og andre nasjonale IKT-tiltak.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Gunn-Hilde Rotvold

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Gro Berntsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

Forskningsprotokoll -VerDig Verdiskapende Digitale Samhandlingsløsninger for Pasientens helsetjeneste.

Berntsen, Gro Karine Rosvold; Strisland, Frode; Rotvold, Gunn-Hilde; Reitan, Jarl; Røhne, Mette; Pedersen, Rune; Bellika, Johan Gustav; Nicolaisen, Kristian; Fensli, Rune Werner. 2016, UNN, SINTEF, UIARapport
1 - 1 av 1