Cristin-prosjekt-ID: 630781
Sist endret: 16. desember 2019 10:41

Cristin-prosjekt-ID: 630781
Sist endret: 16. desember 2019 10:41
Prosjekt

Strukturert journal

prosjektleder

Kristian Malm-Nicolaisen
ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2017 Slutt: 31. desember 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Strukturert journal

Vitenskapelig sammendrag

Nasjonalt senter for e-helseforskning skal i samarbeid med Direktoratet for e-helse gjennomføre et prosjekt knyttet til internasjonal erfaring rundt strukturering av helsedokumentasjon i journal generelt. Prosjektet skal også beskrive erfaringene med bruk av kodeverk og terminologier i strukturert journal. Prosjektet skal bidra med viktig kunnskap på identifiserte behov, og understøtte arbeidet med tiltakene rundt modernisering av EPJ/PAS systemer.

Metode

Prosjektet skal gjennomføre en kunnskapsoppsummering fra aktuell og relevant litteratur. Prosjektet skal også identifisere aktuelle miljøer og regioner som har gjennomført strukturering av journaldata og gjennomføre intervjuer med disse.

Prosjektet vil publisere resultatene i en vitenskapelig artikkel.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kristian Malm-Nicolaisen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Line Silsand

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Rune Pedersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Luis Marco Ruiz

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Gunnar Ellingsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Telemedisin og e-helse ved UiT Norges arktiske universitet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
1 - 5 av 5

Resultater Resultater

Efforts on using standards for defining the structuring of electronic health record data: A scoping review.

Malm-Nicolaisen, Kristian; Ruiz, Luis Marco; Evenstad, Emma Rødsjø; Pedersen, Rune. 2019, Linköping Electronic Conference Proceedings. UIT, UNNVitenskapelig oversiktsartikkel/review
1 - 1 av 1