Cristin-prosjekt-ID: 630785
Sist endret: 17. desember 2018 14:06

Cristin-prosjekt-ID: 630785
Sist endret: 17. desember 2018 14:06
Prosjekt

Tverrorganisatoriske EPJ-løsninger

prosjektleder

Kristian Malm-Nicolaisen
ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2018 Slutt: 31. desember 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Tverrorganisatoriske EPJ-løsninger

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet skal identifisere og kartlegge konsekvenser i valg av ulike tilnærminger til tverrorganisatoriske journalløsninger, med spesielt fokus på åpen plattform løsninger versus enkeltleverandør storsiloløsninger, generelt og i norsk kontekst spesielt. Vurderingene utføres sett i sammenheng av vedtatt utviklingsretning med målbildet «Én innbygger – én journal».

MÅL

Prosjektet skal opparbeide kunnskap om styrker og svakheter ved ulike tilnærminger til journalløsninger. Denne kunnskapen skal i sin tur understøtte de regionale og nasjonale veilvalgene for EPJ-systemer.

Metode

Kvalitativ metode og litteratursøk.

 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kristian Malm-Nicolaisen

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
1 - 1 av 1