Cristin-prosjekt-ID: 631012
Sist endret: 18. desember 2018 13:29

Cristin-prosjekt-ID: 631012
Sist endret: 18. desember 2018 13:29
Prosjekt

Utviklingsprosjekt. Hva er demens?

prosjektleder

Frode Kibsgaard Larsen
ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag

Emneord

Down syndrom • Psykisk utviklingshemming • Demens

Kategorier

Prosjektkategori

 • Faglig utviklingsarbeid

Tidsramme

Avsluttet
Start: 8. august 2018 Slutt: 30. juni 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Utviklingsprosjekt. Hva er demens?

Vitenskapelig sammendrag

Kort om prosjektets bakgrunn, målsetting og metode:

I de nordiske landene er det manglende tilrettelagt informasjon om sykdommen demens for personer med utviklingshemning. Downs syndrom er den største gruppen med en genetisk årsak til utviklingshemning, og forskning viser at de har en særlig høy risiko for å utvikle en demenssykdom. Personer med utviklingshemning av andre årsaker har fra lik til høyere risiko for å utvikle sykdommen.  
En studie fra 2017 ved Norges arktiske universitet viser at eldre personer med utviklingshemning og samisk bakgrunn har langt større helseutfordringer enn resten av befolkningen. Informasjon og kunnskap er helt nødvendig for at de best mulig kan være i stand til å mestre egen hverdag på sine premisser.
Målsetting for prosjektet er å gi god informasjon tilrettelagt for personer med utviklingshemning, med det mål at de best mulig skal kunne mestre egen sykdom, eller ha kunnskap om hvordan en kan forholde seg hvis noen i en nær relasjon får en demenssykdom.
Det skal utvikles en interaktiv nettside med informasjon om demens både via tekst, bilder, animasjon og tale. Nettsiden skal være tilrettelagt for personer med utviklingshemning, og på fem nordiske språk og tre samiske språkgrupper

Metode

Det skal utvikles en interaktiv nettside med informasjon om demens både via tekst, bilder, animasjon og tale. Nettsiden skal være tilrettelagt for personer med utviklingshemning, og på fem nordiske språk og tre samiske språkgrupper

prosjektdeltakere

prosjektleder

Frode Kibsgaard Larsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Martin Lundsvoll

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Ellen Melbye Langballe

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Signe Tretteteig

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF
1 - 4 av 4