Cristin-prosjekt-ID: 631023
Sist endret: 18. desember 2018, 15:11

Cristin-prosjekt-ID: 631023
Sist endret: 18. desember 2018, 15:11
Prosjekt

mplementation of an e-learning program in dementia palliative care – a pilot study

prosjektleder

Siren Eriksen
ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. april 2018 Slutt: 30. juni 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

mplementation of an e-learning program in dementia palliative care – a pilot study

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Siren Eriksen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Janne Røsvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF
Aktiv cristin-person

Øyvind Kirkevold

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Jørgen Olav Wagle

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF
1 - 4 av 4