Cristin-prosjekt-ID: 631248
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2018 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 631248
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2018 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Kognitiv trening ved tidlig psykose

prosjektleder

June Ullevoldsæter Lystad
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/1229

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 17. august 2018 Slutt: 2. januar 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kognitiv trening ved tidlig psykose

Populærvitenskapelig sammendrag

Schizofreni er en av de ledende årsakene til uførhet på verdensbasis. Sykdommen er ofte vedvarende og kan føre til betydelig funksjonstap, både yrkesmessig og sosialt. Inntil 85 % av personer med schizofreni har kognitive vansker på ett eller flere områder. Den sterke sammenhengen mellom kognisjon og funksjon understreker viktigheten av å adressere kognitive vansker gjennom psykososiale intervensjoner som for eksempel kognitiv trening. Vi vil gjennomføre en randomisert kontrollert pilotundersøkelse med 24 personer som randomiseres til forskjellige hjernetreningsmetoder for å se om en gruppebasert hjernetreningsmetode (Goal Management Training - GMT) kan forbedre kognitiv funksjon hverdagsfunksjon hos personer med tidlig psykose.

prosjektdeltakere

prosjektleder

June Ullevoldsæter Lystad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Trine Sandal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Fredrik Jacobsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Fredrik Lysaker

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Tim Henne

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »