Cristin-prosjekt-ID: 631251
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2018, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 631251
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2018, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Effekten av en blå monokromatisk lysintervensjon på kveldsmennskers søvn og cirkadiske rytme

prosjektleder

Ståle Pallesen
ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Bergen

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/1658

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 20. august 2018 Slutt: 1. juni 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Effekten av en blå monokromatisk lysintervensjon på kveldsmennskers søvn og cirkadiske rytme

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet søker å tilføre ny kunnskap vedrørende hvordan lysbetingelser i det fysiske miljøet kan manipuleres for å oppnå endring i søvn og døgnrytmer for individer med kveldsdominerte cirkadiske rytmer (B-mennesker). Studien ønsker å utforske om eksponering til blått lys tidlig på dagen (sammenlignet med en vanlig, full spektrum kontrollbetingelse) kan fremskynde den cirkadiske rytmen til kveldsmennesker. Denne studien er viktig da det har blitt funnet at kveldsmennesker er i høyere risiko for lavere akademiske prestasjoner når disse testes på ikke-optimale tidspunkter på dagen, i uoverenstemmelse med deres biologiske rytme. Prosjektet involverer en tre-dagers intervensjon som gis gjennom LED-lys montert i taket i en periode på 60 minutter, tidlig på dagen. Deltakernes søvn, cirkadiske rytme og våkenhetsfungering vil måles både objektivt og subjektivt. Studien er randomisert, blindet og kontrollert.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ståle Pallesen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Bergen
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Erlend Sunde

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Omid Ebrahimi

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
1 - 3 av 3