Cristin-prosjekt-ID: 631261
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2018, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 631261
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2018, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Luftveis- og urinveisinfeksjoner i primærhelsetjenesten

prosjektleder

Guri Rørtveit
ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Bergen

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/1541

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 13. august 2018 Slutt: 31. desember 2028

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Luftveis- og urinveisinfeksjoner i primærhelsetjenesten

Populærvitenskapelig sammendrag

Antibiotikaresistens er et økende problem og trussel mot folkehelsen. Det er derfor et uttalt mål å redusere antibiotikaforbruket. Mer enn 80 % av antibiotikaforskrivningen til mennesker i Norge skjer i allmennpraksis. Behandling av luftveisinfeksjoner (LVI) står for vel 50% av dette og behandling av urinveisinfeksjoner (UVI) for om lag 25%. Formålet med prosjektet er å frambringe ny kunnskap som er relevant i møte med pasienter som har slike infeksjoner. Prosjektet har følgende hovedformål for for LVI og UVI: - Undersøke legesøkning over tid. - Undersøke bruk av antibiotika forskrevet i allmennpraksis i Norge. - Undersøke sammenhenger mellom laboratoriebruk hos fastlege/legevaktsleger og bruk av antibiotika. Prosjektet baserer seg på allerede utleverte koblede data fra to registre, Oppgjørssystemet for Kontroll og utbetaling av helserefusjon for perioden og Reseptregisteret, for perioden 2006-2015

prosjektdeltakere

prosjektleder

Guri Rørtveit

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Bergen

Leo Larsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Lars Aga Haugom

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Dagrun Daltveit Slettebø

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Knut Erik Emberland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »