Cristin-prosjekt-ID: 631262
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2018 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 631262
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2018 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Evaluere ultralyd ved juvenil idiopatisk artritt

prosjektleder

Vibke Lilleby
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/805

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 2. april 2018 Slutt: 2. april 2028

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Evaluere ultralyd ved juvenil idiopatisk artritt

Populærvitenskapelig sammendrag

Vi ønsker å evaluere ultralyd ved Juvenil idiopatisk artritt (JIA). Vi vil lage et ultralydatlas med ultralydbilder av ulike ledd og senebetennelser. Det eksisterer ikke for JIA pasienter pr. dags dato. Bildene vil være avidentifiserte. Ultralydatlaset vil evalueres ved en inter-rater reliabilitetsstudie med 20 pasienter. Man ønsker deretter å bruke atlaset i en ny randomisert kontrollert studie (RCT) ved JIA med oppstart 2019 (egen REK søknad). Vi ønsker også å ta MR helkropp av 20 pasienter med JIA som først har vært til ultralyd. Pasientene som inkluderes følges ved vår avdeling og er på klinisk grunnlag henvist til ultralyd og MR for å se etter artritt. MR tas uten/ evt. med intravenøs kontrast. Normalt tas MR av ett ledd, vi vil undersøke flere ledd samtidig med mulighet for å finne flere artritter. Det vil som ledd i vanlig kontroll også gjøres en klinisk undersøkelse. Vi vil videre undersøke samsvaret mellom MR, kliniske funn og ultralydfunn ved JIA.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Vibke Lilleby

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Helga Sanner

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Johannes Roth

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved University of Ottawa

Hilde Berner Hammer

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Diakonhjemmet sykehus

Anna-Birgitte Aga

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Diakonhjemmet sykehus
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »