Cristin-prosjekt-ID: 631264
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2018 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 631264
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2018 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Undersøkelse av fettsyrer og risiko for død av hjerte- og karsykdom i Fylkesundersøkelsene

prosjektleder

Kjetil Retterstøl
ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Oslo

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/1302

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 13. august 2018 Slutt: 13. august 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Undersøkelse av fettsyrer og risiko for død av hjerte- og karsykdom i Fylkesundersøkelsene

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med prosjektet er å undersøke kostholdsfaktorer som antas å være knyttet til hjerte- og karsykdom De norske Fylkesundersøkelsene er en stor kohortstudie med lang oppfølging. Deltakerne var unge og middelaldrende voksne fra Finnmark, Oppland og Sogn og Fjordane. I et tidligere prosjekt basert på denne undersøkelsen er det funnet en sammenheng mellom transfettsyrer i kostholdet og død av hjerte- og karsykdom. Man ønsker nå å undersøke om det fins en sammenheng mellom rapportert inntak av mettede fettsyrer, på bekostning av en- og flerumettede fettsyrer, og død av hjerte- og karsykdom i oppfølgingsperioden. Det planlegges å sammenstille følgende opplysninger i prosjektet: Tidligere innsamlete data fra De norske Fylkesundersøkelsene, med følgende variabler: kjønn, alder, høyde, vekt, blodtrykk (systolisk/diastolisk), kolesterol, triglyserider, samt opplysninger om kosthold, røykevaner, fysisk aktivitet, menopausal status, utdanningsnivå, sykdomsstatus ved screening, sykdom hos foreldre eller søsken, vane- og kostendringer fra spørreskjema. Fra Dødsårsaksregisteret: død av alle årsaker samt følgende dødsårsaker: hjerte- og karsykdom (ICD 8: 390-458; ICD 9: 390-459; ICD 10:I100-I99),koronar hjertesykdom (ICD 8-9: 410-414; ICD 10: I20-I25), cerebrovascular sykdom (ICD 8-9: 430-438; ICD 10: I60-69), plutselig død (ICD 8: 782.4, 795; ICD 9: 798.1, 798.2; ICD 10:R96). I tillegg vil det innhentes informasjon om utvandring og død fra Folkeregisteret og informasjon om utdanningsnivå fra Nasjonal utdanningsdatabase. Det vil inkluderes omtrent 92 000 personer fra Finnmark, Sogn og Fjordane og Oppland som deltok i fylkesundersøkelsene på 70/80-tallet. Det søkes fritak for å innhente samtykke til bruk av innsamlede data. Dataene mottas avidentifiserte fra Folkehelseinstituttet, men er indirekte identifiserbare. Det oppgis at helseundersøkelsene ble gjennomført i en tid da det ikke var de samme krav om innhenting av samtykke til å benytte helseopplysninger i forskning som i dag. Deltakerne var imidlertid informert om hensikten med prosjektet. Mange av deltagerne vil være døde. Videre antas det at denne forskningen kan gi kunnskap om hva som kan forebygge hjerte- og karsykdom og vil således kunne være av vesentlig interesse for samfunnet. Det er tidligere gitt konsesjon til sammenstilling av dataene og dispensasjon fra taushetsplikten under forutsetning av at det er gitt informasjon på Folkehelseinstituttets hjemmeside.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kjetil Retterstøl

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Oslo
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Ida Laake

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Randi Marie Selmer

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Elin Bjørge Løken

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Jan Ivar Pedersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »