Cristin-prosjekt-ID: 631267
Registrert av: REK Sist endret: 28. april 2020 12:20

Cristin-prosjekt-ID: 631267
Registrert av: REK Sist endret: 28. april 2020 12:20
Prosjekt

Pasienterfaringer med ettersamtaler og pasientinvolvering som grunnlag for reduksjon av tvang

prosjektleder

Dagfinn Bjørgen
ved St. Olavs Hospital HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • St. Olavs Hospital HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/1806

Klassifisering

HRCS-helsekategori

 • Mental helse

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2018 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Pasienterfaringer med ettersamtaler og pasientinvolvering som grunnlag for reduksjon av tvang

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet skal innhente mer kunnskap om hvordan pasienter ved akuttposten selv mener de kan bidra til å minske tvangsbruk og hvordan pasientene erfarer de lovpålagte ettersamtaler. En sentral problemstilling vil være hvilke dilemmaer pasientene og personalet kan drøfte i fellesskap for å komme fram til strategier som reduserer tvangsbruk. Metoden i studien er deltagende observasjon og Bruker Spør Bruker (BSB) metoden med både eneintervju og fokusgruppeintervju. Tjenesten legger til rette for undersøkelsen ved forankring i egen organisasjon og praktisk tilrettelegging, inkludert rekruttering av deltakere. Det gjennomføres deltagende observasjon ved ettersamtalene. Det gjennomføres individuelle intervjuer med brukere om deres erfaringer med tjenesten. For de som ønsker å bidra etter utskrivelse gjennomføres fokusgruppeintervju for få refleksjonene om innleggelsen i retroperspektiv.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Dagfinn Bjørgen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved St. Olavs Hospital HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Kompetansesenter for Brukererfaring og Tjenesteutvikling

Kjetil Sørensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF

Terje Torgersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF

Anne Ruth Benschop

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Kompetansesenter for Brukererfaring og Tjenesteutvikling
1 - 4 av 4