Cristin-prosjekt-ID: 631272
Registrert av: REK Sist endret: 20. august 2021, 10:26 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 631272
Registrert av: REK Sist endret: 20. august 2021, 10:26 Sist endret av: REK
Prosjekt

Virkninger av trafikkstøy og yrkesstøy på helsen (NordSOUND)

prosjektleder

Gunn Marit Aasvang
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/1319

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. oktober 2017 Slutt: 1. oktober 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Virkninger av trafikkstøy og yrkesstøy på helsen (NordSOUND)

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektbeskrivelse (revidert av REK) Studien er en registerstudie av støy på arbeid og trafikkstøy. Støy er en stressfaktor og kan forstyrre søvnen. Støy kan også øke risikoen for andre helseplager og sykdommer over tid. I tillegg utsettes mange for støy på arbeid. Svært få studier har undersøkt kombinerte helsevirkninger av trafikkstøy og yrkesmessig støyeksponering. Ved hjelp av nordiske kohorter og registre av høy kvalitet samt felles støyeksponeringsmodeller vil dette prosjektet (NordSOUND) bidra til å fylle kunnskapshullene. Prosjektet vil undersøke om eksponering for yrkesstøy og trafikkstøy øker risikoen for ulike typer sykdom som tidligere er funnet å være relatert til stress og mangelfull søvn, som hjerte-karsykdom, fedme, diabetes, ulike typer kreft samt kognitiv svikt og demens. I tillegg vil prosjektet undersøke om eksponering for støy i svangerskapet kan påvirke foster og fødselsutfall. Studien består av tre pakker. Pakke 1 og 2 tar utgangspunkt i HUBRO og HELMILO undersøkelsene der det allerede foreligger samtykke. I tillegg ønsker man å undersøke samtlige svangerskap i en 10 års periode (ca. 680.000 tilfeller). For denne gruppe søkes det fritak fra samtykke. Data skal kobles med en rekke ulike dataregistre der SSB i stor grad vil stå for sammenkoblingen.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Gunn Marit Aasvang

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for miljø og helse ved Folkehelseinstituttet

Jorunn Evandt

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for miljø og helse ved Folkehelseinstituttet

Per Everhard Schwarze

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for global helse ved Folkehelseinstituttet

Shilpa Rao-Skirbekk

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for metodeutvikling og analyse ved Folkehelseinstituttet

Norun Hjertager Krog

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for miljø og helse ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 5