Cristin-prosjekt-ID: 631281
Registrert av: SPREK Sist endret: 16. september 2019 12:36

Cristin-prosjekt-ID: 631281
Registrert av: SPREK Sist endret: 16. september 2019 12:36
Prosjekt

Intravenøs ernæringsbehandling til pasienter med uhelbredelig kreft

prosjektleder

Trude Rakel Balstad
ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/1500

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Medisinske fag

Emneord

Ernæring • Palliasjon

HRCS-helsekategori

 • Kreft

HRCS-forskningsaktivitet

 • 6 Evaluering av behandlinger og terapeutiske intervensjoner

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 20. august 2018 Slutt: 20. august 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Intravenøs ernæringsbehandling til pasienter med uhelbredelig kreft

Populærvitenskapelig sammendrag

Det er behov for mer kunnskap om bruken og effektene av intravenøs ernæringsbehandling til pasienter med uhelbredelig kreft i Norge. Dette er en retrospektive studie som har som mål å evaluere dagens praksis ved å gå gjennom journalene til pasienter med uhelbredelig kreft og som mottok intravenøs ernæring i perioden 2011–2018. Dette vil kunne bidra til å forbedre og standardisere ernæringsbehandlingen til palliative kreftpasienter. Demografiske, kliniske og biologiske parametere vil bli registrert. I tillegg vil årsaken til oppstart av intravenøs ernæring registreres, samt detaljer rundt gjennomføringen og når behandlingen avsluttes frem mot pasientens død. På bakgrunn av dagens bruk av intravenøs ernæring til kreftpasienter på St. Olavs Hospital estimeres det data på ca. 100 pasienter i perioden.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Trude Rakel Balstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Kari Sygnestveit

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Emilie Hjønnevåg Markhus

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
Aktiv cristin-person

Marta Ebbing

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Randi Julie Tangvik

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
1 - 5 av 12 | Neste | Siste »