Cristin-prosjekt-ID: 631281
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 07:43 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 631281
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 07:43 Sist endret av: REK
Prosjekt

Intravenøs ernæringsbehandling til pasienter med uhelbredelig kreft

prosjektleder

Trude Rakel Balstad
ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

forskningsansvarlige enheter

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/1500

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Medisinske fag

Emneord

Ernæring • Palliasjon

HRCS-helsekategori

 • Kreft

HRCS-forskningsaktivitet

 • 6 Evaluering av behandlinger og terapeutiske intervensjoner

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 20. august 2018 Slutt: 20. august 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Intravenøs ernæringsbehandling til pasienter med uhelbredelig kreft

Populærvitenskapelig sammendrag

Det er behov for mer kunnskap om bruken og effektene av intravenøs ernæringsbehandling til pasienter med uhelbredelig kreft i Norge. Dette er en retrospektive studie som har som mål å evaluere dagens praksis ved å gå gjennom journalene til pasienter med uhelbredelig kreft og som mottok intravenøs ernæring i perioden 2011–2018 ved flere norske sykehus. Dette vil kunne bidra til å forbedre og standardisere ernæringsbehandlingen til palliative kreftpasienter. Demografiske, kliniske og biologiske parametere vil bli registrert. I tillegg vil årsaken til oppstart av intravenøs ernæring registreres, samt detaljer rundt gjennomføringen og når behandlingen avsluttes frem mot pasientens død. Rundt 500 pasienter skal inkluderes.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Trude Rakel Balstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Kari Sygnestveit

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Emilie Hjønnevåg Markhus

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
Aktiv cristin-person

Marta Ebbing

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Randi Julie Tangvik

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
1 - 5 av 12 | Neste | Siste »