Cristin-prosjekt-ID: 631286
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2020, 22:38 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 631286
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2020, 22:38 Sist endret av: REK
Prosjekt

BASIC - Botox blokade av SPG ved kronisk klasehodepine

prosjektleder

Erling Tronvik
ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/1821

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 3

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. november 2018 Slutt: 5. november 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

BASIC - Botox blokade av SPG ved kronisk klasehodepine

Populærvitenskapelig sammendrag

Klasehodepine er en primær hodepinetilstand som kjennetegnes ved klaser av ensidige, høyintense anfall. Hodepinen kan være episodisk eller kronisk. Det er begrenset behandlingsmuligheter, og mange har utilfredsstillende effekt. En viktig nervebane involvert i anfallene har en omkoblingsstasjon i nerveknuten SPG (sfenopalatint ganglion) som ligger plassert i dypet av ansiktsskjelettet. SPG er et kjent terapimål ved klasehodepine. Knuten kan identifiseres på CT bilder, men er vanskelig tilgjengelig. I samarbeid med SINTEF er det utviklet et multiguide navigasjonsystem som muliggjør presis installasjon av legemiddel mot SPG. I Trondheim er det utført fase 1/fase2 studie på Botox mot SPG kronisk klasehodepine og kronisk migrene, som viser at tiltaket er trygt og etterlater ett inntrykk av effekt. Denne studien er en randomisert, placebokontrollert, trippelbindet studie for å undersøke vitenskapelig om presis enkeltinstallasjon av botulinumtoksinA har frekvensreduserende effekt.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Erling Tronvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Tore Wergeland Meisingset

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Erling Andreas Tronvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 3 av 3