Cristin-prosjekt-ID: 631289
Registrert av: SPREK Sist endret: 19. desember 2018 00:00 Sist endret av: ukjent
Cristin-prosjekt-ID: 631289
Registrert av: SPREK Sist endret: 19. desember 2018 00:00 Sist endret av: ukjent
Prosjekt

Vurdering av iskemi i tynntarm ex vivo

prosjektleder

Tor Inge Tønnessen
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/1630

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 17. september 2018 Slutt: 21. august 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Vurdering av iskemi i tynntarm ex vivo

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet viderefører arbeidet fra dyremodeller med evaluering av eksperimentelle tilnærminger for vurdering av viabilitet i tynntarm. Målet er å utvikle en ny metode som kan bidra til at gastrokirurg klarer å vurdere vevstilstand i tynntarm intraoperativt ved iskemi/reperfusjon med større grad av nøyaktighet for å ta en riktig beslutning om affisert tynntarm må reseseres. Prosjektet skal kartlegge a) de elektriske egenskapene til human jejunum ex-vivo b) evaluere hvorvidt resultater og tidsforløp fra ex-vivo modeller i gris (bioimpedans, microdialyse, histologi), er overførbart til en tilsvarende modell på human jejunum. Det skal inkluderes 20 forskningsdeltagere, som rekrutteres blant pasienter som skal gjennomgå Whipples operasjon, der deler av jejunum fjernes som en del av prosedyren. Pasientene skal behandles etter vanlige retningslinjer. For pasientene innebærer deltakelse ingen ekstra belastning. Vevsprøvene skal bevares i den eksisterende forskningsbiobanken ”Tarmsykdommer”.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Tor Inge Tønnessen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Stina Hødnebø

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Runar James Strand-Amundsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 3 av 3