Cristin-prosjekt-ID: 631290
Registrert av: REK Sist endret: 3. juli 2021, 09:27 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 631290
Registrert av: REK Sist endret: 3. juli 2021, 09:27 Sist endret av: REK
Prosjekt

Vitamin D og hjernefunksjoner - Del II

prosjektleder

Jørgen Valeur
ved Lovisenberg Diakonale Sykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Lovisenberg Diakonale Sykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/1255

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 2. januar 2019 Slutt: 30. juni 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Vitamin D og hjernefunksjoner - Del II

Populærvitenskapelig sammendrag

Lav D-vitamin er utbredt hos eldre. Det finnes D-vitaminreseptorer (dokkestasjoner) på alle kroppens celler, også i hjernen. Dyreforskning indikerer at D-vitamin er viktig for hjernens utvikling og kan ha en beskyttende effekt på dens funksjon ved å motvirke betennelses- eller andre nedbrytende prosesser. Resultatene av Del 1 i prosjekt "Vitamin D og hjernefunksjoner" (REK2016/888) tyder på at lav vitamin D kan være en selvstendig risikofaktor for svikt i oppmerksomhet og problemløsningsevne. Det er påvist to mutasjoner (varianter) i området like ved genet for Vitamin D-reseptor som øker risikoen for demens. Vi ønsker med denne studien å a) kartlegge forskjeller i serum-vitamin D-status samt i omsetningen av Vit.D i hjernevæsken, b) kartlegge forskjeller i mengden av betennelses- og nedbrytningsprodukter i hjernevæsken og c) utforske sammenhengen mellom disse funn og ev. risikomutasjoner på ovennevnte gen-streng både hos pasienter med kognitiv svikt og hos kognitivt friske eldre.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Jørgen Valeur

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Lovisenberg Diakonale Sykehus
Aktiv cristin-person

Geir Selbæk

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Renate Regine Pettersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Lovisenberg Diakonale Sykehus

Nenad Bogdanovic

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo
Aktiv cristin-person

Jelena Zugic Soares

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Lovisenberg Diakonale Sykehus
1 - 5 av 5