Cristin-prosjekt-ID: 631291
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2018 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 631291
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2018 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Kognitiv trening ved mild hodeskade og depresjon

prosjektleder

Jan Egil Nordvik
ved Sunnaas sykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sunnaas sykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/1295

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. september 2018 Slutt: 1. januar 2028

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kognitiv trening ved mild hodeskade og depresjon

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet er en klinisk RCT hvor effekten av nevrofeedback undersøkes hos personer med mild traumatisk hjerneskade eller depresjon (i tillegg til en frisk kontrollgruppe). Nevrofeedback er en ufarlig, ikke-invasiv metode hvor man lærer seg å fokusere på bestemte hjernebølger. Hjerneaktiviteten måles via elektroder som festes med en hette og gel på hodebunnen, og visualiseres "live" for deltakeren på en PC-skjerm slik at de ser hvordan konsentrasjonsøvelsene påvirker hjerneaktiviteten direkte. Nevrofeedback har i andre studier vist å øke kognitiv kontroll, en type kognitiv funksjon som både personer med traumatisk hjerneskade og depresjon kan oppleve som redusert. Prosjektdeltakerne vil randomiseres til nevrofeedback eller en kontrollgruppe der man gjennomgår de samme prosedyrene, men med placebo-nevrofeedback (dvs. det vil ikke være noen sammenheng mellom øvelsene og visualseringen av hjerneaktiviteten på skjermen).

prosjektdeltakere

prosjektleder
Inaktiv cristin-person

Jan Egil Nordvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sunnaas sykehus HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sunnaas sykehus HF
Aktiv cristin-person

Jan Stubberud

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Lovisenberg Diakonale Sykehus

Rene Huster

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Mari Sælid Messel

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sunnaas sykehus HF
1 - 4 av 4