Cristin-prosjekt-ID: 631302
Registrert av: REK Sist endret: 29. november 2022, 05:12 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 631302
Registrert av: REK Sist endret: 29. november 2022, 05:12 Sist endret av: REK
Prosjekt

Er det sammenheng mellom sepsis, blodstrømsinfeksjon og perifere venekatetre?

prosjektleder

Lise Tuset Gustad
ved St. Olavs Hospital HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • St. Olavs Hospital HF

forskningsansvarlige enheter

 • Helse Nord-Trøndelag HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/1201

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2018 Slutt: 31. desember 2030

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Er det sammenheng mellom sepsis, blodstrømsinfeksjon og perifere venekatetre?

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet skal gi kunnskap om forekomst av blodstrømsinfeksjoner (BSI) og sepsis som følge av perifere venekatetre (PVK). Internasjonalt angis PVK som årsak til ca. 8-35 % av BSI med gule stafylokokker. Ca. 80 % av pasienter innlagt i sykehus får en eller flere PVK. Ved St. Olavs hospital behandles hvert år ca. 50.000 pasienter der mange har flere PVK i løpet av innleggelsen. I Norge finnes ingen overvåking eller registrering av PVK-relatert BSI og en systematisk gjennomgang av journaler med påvist S.aureus eller S. epidermidis BSI kan gi oss kunnskap om omfanget av slike infeksjoner. Negative konsekvenser for pasienten vil bli kartlagt; forlenget liggetid, antibiotikabehandling og mortalitet. I tillegg analyseres muligheter for forebygging av sykehuservervet BSI. Dette er en retrospektiv analyse av prospektivt innsamlede journaldata fra pasienter med påvist BSI med S.aureus eller S.epidermidis. Målpopulasjonen er pasienter ved St. Olavs hospital.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Lise Tuset Gustad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved St. Olavs Hospital HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Jan Egil Afset

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF

Erik Solligård

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 3 av 3