Cristin-prosjekt-ID: 631314
Registrert av: REK Sist endret: 1. juli 2021, 20:29 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 631314
Registrert av: REK Sist endret: 1. juli 2021, 20:29 Sist endret av: REK
Prosjekt

ImPRESS - losartan mot hjernekreft

prosjektleder

Petter Brandal
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/1627

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 2

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2019 Slutt: 31. desember 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

ImPRESS - losartan mot hjernekreft

Populærvitenskapelig sammendrag

ImPRESS-prosjektets hovedmål er å etablere et nytt paradigme innen medisinsk avbildning av kreftpasienter som belyser hvordan blodstrømmen (perfusjon) i en kreftsvulst er redusert som følge av økte mekaniske krefter og stivhet i vevet. Det finnes i dag ingen tilgjengelige radiologiske metoder for å måle respons av medisiner som potensielt kan redusere slike mekaniske krefter. Studien inkluderer pasienter med primær og metastatisk hjernekreft og vil bruke nye bildeteknikker som måler både mekaniske krefter og perfusjon ved bruk av Magnetisk Resonans (MR). Pasientene også få en sikker og klinisk godkjent medisin mot høyt blodtrykk (losartan) i tillegg til vanlig kreftbehandling. Håpet er at vi kan bruke MR til å måle at losartan reduserer de mekaniske kreftene i svulsten, åpner opp blodårene, og dermed forbedrer responsen av vanlig kreftbehandling. Dette vil igjen kunne hjelpe oss til å bedre forstå hvilke mekanismer som reduserer effekten av dagens kreftmedisiner.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Petter Brandal

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Ralph Sinkus

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved King's College London

Nina Elisabeth Borthen Langberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Line Brennhaug Nilsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Siri Fløgstad Svensson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 15 | Neste | Siste »