Cristin-prosjekt-ID: 631322
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 15:39 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 631322
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 15:39 Sist endret av: REK
Prosjekt

Immunologiske og genetiske årsaker til Addison sykdom og autoimmune polyendokrine syndromer

prosjektleder

Eystein Sverre Husebye
ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Bergen

forskningsansvarlige enheter

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/1417

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 30. juni 2018 Slutt: 31. desember 2030

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Immunologiske og genetiske årsaker til Addison sykdom og autoimmune polyendokrine syndromer

Populærvitenskapelig sammendrag

Addisons sykdom er den vanligste formen for binyresvikt i den vestlige verden. Mange av pasientene er også rammet av en annen autoimmun sykdom. Årsaken til tilstande ligger i et samspill av ugunstige gener og miljøfaktorer. I dette prosjektet vil vi kartlegge de immunologiske mekanismene, med fokus på funksjonelle studier av immunceller, som fører til Addisons sykdom og relaterte endokrinologiske tilstander, noe som er nødvendig for å finne ny og forebyggende behandling. Forskningsdeltagerne vil bli rekrutterte via registeret ROAS og biobanken FOAS. Prøver frå pasientene vil bli analyserte ved KG Jebsen senter for autoimmune sykdommer/K2, UiB, og kjernefasiliteter ved UiB/Helse Bergen vil bli brukt for spesialmetoder. I særskilte tilfeller vil SciLifeLab, KI, serve prosjektet som et kommersielt laboratorium. Prosjektet vil inkludere genomikk-, proteomikk- og immunologisk metodikk for å identifisere kandidat-gener/proteiner som er opp/ned rergulert og å studere funksjonen til disse

prosjektdeltakere

prosjektleder

Eystein Sverre Husebye

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Bergen

Marte Heimli

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Ellen Christine Røyrvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Øyvind Bruserud

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Stefan Johansson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »