Cristin-prosjekt-ID: 631325
Registrert av: SPREK Sist endret: 19. desember 2018 00:00 Sist endret av: ukjent
Cristin-prosjekt-ID: 631325
Registrert av: SPREK Sist endret: 19. desember 2018 00:00 Sist endret av: ukjent
Prosjekt

Mulige bivirkninger ved HPV vaksine blant nordiske jenter og gutter: Påvirker det utdannelsesforløpet?

prosjektleder

Lill Trogstad
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/1861

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2018 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Mulige bivirkninger ved HPV vaksine blant nordiske jenter og gutter: Påvirker det utdannelsesforløpet?

Populærvitenskapelig sammendrag

Humant papillomavirus (HPV) er en hyppig årsak til seksuelt overførte infeksjoner og visse høy-risiko HPV-typer kan forårsake livmorhalskreft. HPV-vaksine ble inkludert i de nasjonale barnevaksinasjonsprogrammene i de nordiske landene mellom 2009 og 2013. Danmark opplevde i en periode et fall i vaksinasjonsdekningen på grunn av mistanke om alvorlige bivirkninger etter vaksinasjon. Dette ble ikke observert i de øvrige nordiske landene. I denne studien vil vi studere om HPV-vaksinasjon påvirker utdanning og deltakelse i arbeidslivet, som uttrykk for uønskede effekter/ bivirkninger av vaksinasjon. Vi vil også sammenlikne antallet kontakter med helsevesenet blant vaksinerte og uvaksinerte personer. De nordiske landene gir oss en unik mulighet for å sammenligne effekter på tvers av land med relativt like befolkninger og helsesystemer.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Lill Trogstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Morten Andersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Københavns Universitet

Kari Natunen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Tampereen yliopisto / Tammerfors universitet

Miia Artama

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Tampereen yliopisto / Tammerfors universitet

Kåre Mølbak

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Statens Serum Institut
1 - 5 av 12 | Neste | Siste »