Cristin-prosjekt-ID: 631331
Registrert av: SPREK Sist endret: 19. desember 2018 00:00 Sist endret av: ukjent

Cristin-prosjekt-ID: 631331
Registrert av: SPREK Sist endret: 19. desember 2018 00:00 Sist endret av: ukjent
Prosjekt

Faktorer som påvirker fysisk funksjonsevne og aldringsprosessen i Tromsøundersøkelsen

prosjektleder

Bjørn Heine Strand
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2011/1659

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2012 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Faktorer som påvirker fysisk funksjonsevne og aldringsprosessen i Tromsøundersøkelsen

Populærvitenskapelig sammendrag

Forventet levealder har økt jevnt i den vestlige verden de siste tiår, men om denne økningen også er akkompagnert av bedre helse og bedre funksjonsevne hos de eldre er usikkert. For å belyse dette trenger man store studier med objektive mål på fysisk funksjon, og slike studier mangler vi i Norge. Ett unntak er Tromsøundersøkelsen, som inkluderte slike mål i den fjerde runden i 1994, 2001 og i 2007. Tromsøundersøkelsen har potensiale til å bli en viktig longitudinell studie av aldring. Hovedmålet med denne studien er todelt; først vil vi undersøke hvordan modifiserbare risikofaktorer (lipider, røyking, alkoholbruk, fysisk aktivitet, blodtrykk, kolesterol og BMI), kardiovaskulær sykdom og diabetes er relatert til fysisk funksjonsevne midt i livet. Dernest vil vi undersøke hvordan funksjonsevne påvirker senere funksjonshemming, bentap, brudd og død.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Bjørn Heine Strand

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Haakon E Meyer

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Kristin Holvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Annette Vogt Hauger

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 4 av 4