Cristin-prosjekt-ID: 631350
Registrert av: SPREK Sist endret: 19. desember 2018 00:00 Sist endret av: ukjent
Cristin-prosjekt-ID: 631350
Registrert av: SPREK Sist endret: 19. desember 2018 00:00 Sist endret av: ukjent
Prosjekt

Etablering av modellsystem for pre-klinisk testing av nye lymfombehandlinger

prosjektleder

Marianne Brodtkorb
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/1400

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2018 Slutt: 31. desember 2028

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Etablering av modellsystem for pre-klinisk testing av nye lymfombehandlinger

Populærvitenskapelig sammendrag

I dette prosjektet ønsker vi å gjøre prekliniske studier av nye behandlingsmetoder for B-cellelymfomer både in vitro ved å teste terapisenistivitet i tumorcellene og in vivo ved å etablere pasientderiverte xenograftmodeller (PDX). PDXer er prekliniske musemodeller der tumorceller fra pasienter transplanteres direkte inn i mus. Disse musemodellene bevarer biologien fra pasientens tumor og kan representere pasientenes tumor godt. Hver tumormodell kan injiseres i mange dyr, slik at man i samme tumormodell enkelt kan sammenligne ulike utprøvende behandlinger mot kontroll. Vi ønsker å etablere PDX-modeller for B-cellelymfom for testing av nye småmolekylære hemmere av målprotein der det til nå ikke finnes gode hemmere, samt nye kombinajoner med immunterapi. Vårt langsiktige mål er å finne nye behandlingsalternativer for lymfompasienter som ikke blir friske av dagens standardbehandlinger.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Marianne Brodtkorb

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Harald Holte

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Kjetil Tasken

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Ludvig Andre Munthe

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

June H. Myklebust

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 12 | Neste | Siste »