Cristin-prosjekt-ID: 631354
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2018, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 631354
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2018, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Insidens og risikofaktorer for hjernesvulster - videreføring av mappe 2010/373

prosjektleder

Markus Wiedmann
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2011/428

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2011 Slutt: 30. august 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Insidens og risikofaktorer for hjernesvulster - videreføring av mappe 2010/373

Populærvitenskapelig sammendrag

Primære hjernesvulster er en heterogen gruppe av godartede og ondartede svulster, som antas å oppstå fra ulike celler i det sentrale nervesystemet og hjernehinnene. De to vanligste primære hjernesvulster hos voksne er glioblastomer og meningeomer. Insidensen av primære hjernesvulster er til en viss grad assosiert med alder, kjønn og etnisitet. De eneste faktorene som så langt har vist seg å forårsake primære hjernesvulster er noen arvelige syndromer, genetiske predisposisjoner og ioniserende stråling. Studier av mulige sammenhenger mellom livsstil-faktorer og hjernesvulster er ikke konklusive, de fleste studier er basert på retrospektive data og store kohorter med lang observasjonstid er sjeldne. Hovedformålet med denne studien er å evaluere forekomsten og effekten av demografiske karakteristika og ikke-arvelige risikofaktorer for primære hjernesvulster hos voksne basert på CONOR-data og det norske Kreftregisteret.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Markus Wiedmann

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Cathrine Brunborg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

John Anker Henrik Zwart

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Eirik Helseth

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Tom Børge Johannesen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
1 - 5 av 5