Cristin-prosjekt-ID: 631357
Registrert av: REK Sist endret: 25. desember 2021, 13:47 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 631357
Registrert av: REK Sist endret: 25. desember 2021, 13:47 Sist endret av: REK
Prosjekt

DIAbetes hos Sør Asiater - DIASA 3: Effekt av 4 forskjellige diabetesmedisiner på glukosestoffskiftet hos sørasiatiske kvinner med pre-diabetes

prosjektleder

Kåre Inge Birkeland
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

forskningsansvarlige enheter

 • Universitetet i Oslo

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/1584

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 4

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. november 2018 Slutt: 31. desember 2026

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

DIAbetes hos Sør Asiater - DIASA 3: Effekt av 4 forskjellige diabetesmedisiner på glukosestoffskiftet hos sørasiatiske kvinner med pre-diabetes

Populærvitenskapelig sammendrag

I DIASA 3 skal vi teste effekten av fire forskjellige diabetesmedisiner som er registrerte og tilgjengelige i bruk i Norge i dag, på kvinner av sørasiatisk avstamning med nedsatt glukosetoleranse eller forhøyet fastende blodsukker (pre-diabetes). Målet er å finne den eller de mest effektive medisinene til bruk i den sørasiatiske diabetespopulasjonen. 64 kvinner rekruttert fra DIASA 1-studien blir delt i fire grupper som skal teste metformin, pioglitazon, empagliflozin eller linagliptin i 12 uker. Bedring i insulinresistens i lever er hovedmål. Bedring i helkropps insulinresistens og insulinsekresjon er andre mål. Avanserte målemetoder som euglykemisk clamp, 5-punkts glukosebelastning og CT av fettfordeling i buken skal benyttes. Resultatene fra DIASA 3 skal brukes til å designe en større randomisert kontrollert legemiddelstudie hos sørasiatiske pasienter med etablert type 2 diabetes på et senere tidspunkt (DIASA 6).

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Kåre Inge Birkeland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Hubert Vidal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Université Claude Bernard Lyon 1

Jason Gill

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved University of Glasgow

Naveed Sattar

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved University of Glasgow

Ragnhild Sørum Falk

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 15 | Neste | Siste »