Cristin-prosjekt-ID: 631360
Registrert av: REK Sist endret: 3. januar 2019 13:13

Cristin-prosjekt-ID: 631360
Registrert av: REK Sist endret: 3. januar 2019 13:13
Prosjekt

Veiledning til familier med prematurt fødte barn - hva er sentrale virkningsmekanismer?

prosjektleder

Inger Pauline Landsem
ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/1966

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. oktober 2018 Slutt: 31. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Veiledning til familier med prematurt fødte barn - hva er sentrale virkningsmekanismer?

Populærvitenskapelig sammendrag

Denne studiens moderstudie, Prematurprosjektet i Tromsø, startet i 1998 og pågår fortsatt med oppfølging ved 16-års alder. Forskningsartikler tilknyttet fire doktorgradsprosjekt har dokumentert en rekke positive effekter i gruppen som fikk tiltaket. Målsetting med denne delstudien er å forstå mer om hvordan intervensjonen påvirket barn og foreldre. Spesifikt vil den undersøke hvordan prematurt fødte barns tidlige oppmerksomhets- og reguleringsmessige kompetanse kan være assosiert med foreldres- og læreres rapporter av barns atferdsproblemer, sosio-emosjonell eller oppmerksomhets relatert kompetanse ved 7 og 9 år. Videre vil foreldrerapporterte data om barnas temperament ved ulike aldre bli analysert med tanke på om intervensjonen har påvirket barnas atferdsstil i førskolealder. Mer kunnskap, om hvilke mekanismer som er involverte i vellykket forsterkning av foreldre-barn samspill, er viktig for videre utvikling og implementering av tiltak for barn i risiko for skjevutvikling.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Inger Pauline Landsem

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Bjørn Helge Handegård

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Nord ved UiT Norges arktiske universitet
Aktiv cristin-person

Jorunn Tunby

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for helse- og omsorgsfag ved UiT Norges arktiske universitet
Aktiv cristin-person

Stein Erik Ulvund

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Per Ivar Kaaresen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »