Cristin-prosjekt-ID: 631381
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2018 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 631381
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2018 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Årsaker og konsekvenser av Primær ovarial insuffisiens

prosjektleder

elinor vogt
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/1206

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. september 2018 Slutt: 1. september 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Årsaker og konsekvenser av Primær ovarial insuffisiens

Populærvitenskapelig sammendrag

Primær ovarial insuffisiens (POI) er en tilstand der kvinnens ovarier svikter og hun får symptomer på overgangsalder. POI forekommer hos ca 1% av kvinner under 40 år og kan gi infertilitet, hormonmangel og en rekke helseplager forbundet med tidlig aldring. Årsaken til at dette skjer med noen kvinner er ukjent i de fleste tilfeller og det er i dag ingen systematisk testing av disse kvinnene. Vi vil prospektivt rekruttere 100 kvinner med POI til vår studie. Ved å innhente opplysninger om sykehistorie og familiebakgrunn, undersøke dem klinisk, inkludert ultralyd av ovarier og å teste dem systematisk for autoimmune markører, genfeil, miljøgifter, mikronæringsstoffer og hormoner, håper vi å kunne klarlegge underliggende årsak til Primær ovarial insuffisiens.

prosjektdeltakere

prosjektleder

elinor vogt

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Anne Lise Bjørke Monsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Siren Berland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Agnethe Lund

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Eystein Sverre Husebye

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »