Cristin-prosjekt-ID: 631389
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2018 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 631389
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2018 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Antibiotikaresistens hos Legionella pneumophila

prosjektleder

Olav Bjarte Natås
ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/948

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. juni 2018 Slutt: 1. juni 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Antibiotikaresistens hos Legionella pneumophila

Populærvitenskapelig sammendrag

Infeksjon med Legionella gir en alvorlig lungebetennelse. De fleste er enkelttilfeller, men store utbrudd er ikke uvanlig. Antibiotika som brukes i behandlingen er azitromycin eller et fluoroqinolon. Bakterien har vært ansett som følsom for disse antibiotika og testing for antibiotikafølsomhet har hittil ikke blitt utført i rutinelaboratorier. Vi har funnet bakteriestammer med redusert følsomhet for azithromycin og ønsker å teste alle våre oppbevarte Legionella-stammer (55 stammer fra pasienter og 67 isolert fra vann) mot fler antibiotika. Vi skal bruke vanlig metodikk (gradient diffusjons-test) og i tillegg utføre hel-genom sekvensering av stammer som har nedsatt følsomhet for azithromycin og noen kontroll-stammer. Resultatene vil bli forsøkt publisert i et internasjonalt medisinsk tidsskrift. Funnene kan få betydning for behandlingen av Legionella-infeksjoner. Avd. for medisinsk mikrobiologi har nasjonal referansefunksjon for Legionelle og skal drive forskning på området .

prosjektdeltakere

prosjektleder

Olav Bjarte Natås

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Paul Christoffer Lindemann

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Anita Løvås Brekken

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Eva Bernhoff

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
1 - 4 av 4