Cristin-prosjekt-ID: 631405
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2018, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 631405
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2018, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Fysisk aktivitet og ventrikkelarytmier

prosjektleder

Jan Pål Loennechen
ved Helse Midt-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Midt-Norge

forskningsansvarlige enheter

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/1592

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. september 2018 Slutt: 1. oktober 2028

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Fysisk aktivitet og ventrikkelarytmier

Populærvitenskapelig sammendrag

Vi ønsker å undersøke effekten av fysisk aktivitet hos pasienter som har fått implantert hjertestarter (ICD) på grunn av høy risiko for hjertestans. Disse pasientene er ofte redde for å være fysisk aktive samtidig som mange har sykdommer hvor det er vist at trening er nyttig. I studien randomiserer vi 60 pasienter med ICD til intervalltrening eller kontroll i 12 uker. Treningen består av 4-minutters gange eller løping på tredemølle med relativ høy intensitet. Dette gjentas 4 ganger i hver treningsøkt som gjennomføres 3 ganger i uken. Vi vurderer så effekten av treningen på kondisjon, livskvalitet, hjertefunksjon og mengden av alvorlige hjerterytmeforstyrrelser. Det er gjort begrenset med forskning på dette feltet og spesielt usikkert er det om hard fysisk aktivitet øker eller reduserer mengden rytmeforstyrrelser. Resultatene kan bidra til at denne pasientgruppen kan være mer fysisk aktiv og gi kunnskap om når trening kan være farlig.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jan Pål Loennechen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Midt-Norge

Bjarne Nes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Jens Olaf Kleinau

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Midt-Norge

Vegard Malmo

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Midt-Norge

Ane Cecilie Dale

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Midt-Norge
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »