Cristin-prosjekt-ID: 631406
Registrert av: SPREK Sist endret: 19. desember 2018 00:00 Sist endret av: ukjent
Cristin-prosjekt-ID: 631406
Registrert av: SPREK Sist endret: 19. desember 2018 00:00 Sist endret av: ukjent
Prosjekt

Studie av immuntoleranse og immunovervaking og risiko for eggstokkreft i EPIC

prosjektleder

Guri Skeie
ved UiT Norges arktiske universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • UiT Norges arktiske universitet

forskningsansvarlige enheter

 • UiT Norges arktiske universitet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/1980

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2019 Slutt: 1. august 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Studie av immuntoleranse og immunovervaking og risiko for eggstokkreft i EPIC

Populærvitenskapelig sammendrag

Immunforsvaret har ei viktig rolle for aa beskytta oss mot kreft. Svaert faa studier har sett paa om ulike immunceller i blod foer diagnose, og mengda av dei, paaverkar risikoen for eggstokkreft, og om dette varierer med subtype av eggstokkreft. Vi vil sjaa paa blodproever samla inn i Kvinner og kreft (EPIC subkohort) og andre EPIC kohortar i Europa blant friske kvinner, og jamfoera desse faktorane blant kvinner som seinare har faatt eggsokkreft og kvinner som ikkje har faatt eggstokkreft (noesta kasus-kontroll).

prosjektdeltakere

prosjektleder

Guri Skeie

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved UiT Norges arktiske universitet
Aktiv cristin-person

Torkjel M Sandanger

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet
1 - 2 av 2