Cristin-prosjekt-ID: 631411
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2018, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 631411
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2018, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Rekkeviddeverifisering i protonterapi

prosjektleder

Kristian Ytre-Hauge
ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Bergen

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/1674

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2018 Slutt: 1. september 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Rekkeviddeverifisering i protonterapi

Populærvitenskapelig sammendrag

Protonterapi er ein presis type strålebehandling som skal etablerast i Bergen innan få år. Presisjonen er likevel avhengig av fleire faktorar. Ein av desse er usikkerheten i rekkevidda til protonstrålen, altså kor langt strålen når inn i pasienten. Denne studien har som mål å teste ut ein metode for overvaking av protonrekkevidda under behandling. Studien skal nytte tidlegare innsamla og anonymiserte CT-bilder av pasientar og gjennom datasimuleringar på dette bildematerialet vurdere grunnlaget for å etablere ein slik metorde. Reint teknisk ønsker ein ved hjelp av bildematerialet å simulere sekundærpartikler (nøytron) som blir produsert under behandling og korrelere produksjonen av desse til rekkevidda til behandlingsstrålen. Det overordna målet med prosjektet er å utvikle ein metode som kan auke presisjonen i protonterapi. Dette vil kunne opne for protonbehandling av nye pasientgrupper og metoden vil kunne føre til redusert bestråling av friskt vev for alle pasientgrupper.

Tittel

Rekkeviddeverifisering i protonterapi

Populærvitenskapelig sammendrag

Protonterapi er ein presis type strålebehandling som skal etablerast i Bergen innan få år. Presisjonen er likevel avhengig av fleire faktorar. Ein av desse er usikkerheten i rekkevidda til protonstrålen, altså kor langt strålen når inn i pasienten. Denne studien har som mål å teste ut ein metode for overvaking av protonrekkevidda under behandling. Studien skal nytte tidlegare innsamla og anonymiserte CT-bilder av pasientar og gjennom datasimuleringar på dette bildematerialet vurdere grunnlaget for å etablere ein slik metorde. Reint teknisk ønsker ein ved hjelp av bildematerialet å simulere sekundærpartikler (nøytron) som blir produsert under behandling og korrelere produksjonen av desse til rekkevidda til behandlingsstrålen. Det overordna målet med prosjektet er å utvikle ein metode som kan auke presisjonen i protonterapi. Dette vil kunne opne for protonbehandling av nye pasientgrupper og metoden vil kunne føre til redusert bestråling av friskt vev for alle pasientgrupper.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kristian Ytre-Hauge

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Bergen

Liv Bolstad Hysing

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Camilla Hanquist Stokkevåg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Ilker Meric

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 4 av 4