Cristin-prosjekt-ID: 631412
Registrert av: REK Sist endret: 30. april 2021, 09:13

Cristin-prosjekt-ID: 631412
Registrert av: REK Sist endret: 30. april 2021, 09:13
Prosjekt

Prenatal eksponering for miljøgifter og risiko for ADHD

prosjektleder

Heidi Aase
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2012/985

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. juli 2012 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Prenatal eksponering for miljøgifter og risiko for ADHD

Populærvitenskapelig sammendrag

Hensikten med studien (NeuroTox) er å undersøke relasjonen mellom eksponering for ftalater, BPA og organofosfater i biomarkører og ADHD i skolealder. Forskningen har knyttet biomarkører for miljøgifter i mors urin under svangerskapet til kognitive og adferdsmessige avvik hos barn, men funnene er ikke evaluert i klinisk validert fenotyper. I studien vil det estimeres risiko for ADHD og studere forholdet mellom eksponering og symptomers alvorlighetsgrad. Det skal undersøkes thyroidfunksjon hos mor som mulig bane for relasjon mellom ftalat og BPA eksponering og adferdsmessige utkomme. Interaksjonseffekter mellom genvarianter i PON1, et nøkkelenzym for metabolisme, og organofosfateksponering i forhold til ADHD vil også bli studert. En forventer at studien vil gi kunnskap om ulike kliniske undergrupper av ADHD. Det skal gjennomføres genotypes for varianter i PON1 og de genetiske analysene omfatter kun dette ene genet. Prosjektet er knyttet til Mor og barn undersøkelsen (MoBa) og ADHD studien. Utvalget er alle ADHD kasus barn som er klinisk validert i ADHD studien, dvs ca 265 kasus, et tilfeldig utvalg av kontroller fra MoBa (530) og en kontrast gruppe fra ADHD studien (152). Fra alle disse skal man analysere både urin fra mor, plasma fra mor, DNA fra mor og DNA fra barnet som hentes ut fra MoBa biobanken, og sammenholde dette med et utvalg spørreskjemaer fra MoBa og opplysninger fra kliniske undersøkelser i ADHD studien. Helseopplysninger og humant biologisk materiale skal overføres til USA i avidentifisert form. Det skal ikke innhentes nye opplysninger eller humant biologisk materiale. Behandlingen bygger på allerede gitt samtykker i MoBa studien og ADHD studien. Alle data som genereres fra analysene søkes tilbakeført til ADHD studien for fremtidig forskningsformål. Deltakeren vil bli informert om studien ved generell informasjon på FHIs nettsider.

Tittel

Prenatal exposure to toxicants and childhood neurodevelopmental disorders and cognitive functions (NEUROTOX)

Populærvitenskapelig sammendrag

AIM: To investigate if prenatal exposure to environmental toxicants disrupts normal fetal brain development, acting through thyroid and epigenetic mechanisms.

Secondary aims
1. Investigate the general and differential effects of maternal toxicant levels during pregnancy on neurodevelopmental outcomes in the child: cognitive functions and diagnoses of ADHD, ASD, CP and epilepsy, including sub-phenotypes of these disorders (WP1)
2. Assess complex mixture effects of maternal levels of organic and inorganic neurotoxicants (perfluoroalkyl substances (PFAS) and metals) on neurodevelopmental outcome variables in children (WP2)
3. Investigate the relations between maternal neurotoxicant levels, neonatal thyroid hormone status, neonatal DNA methylationpatterns, and neurodevelopmental outcomes later in childhood (WP3)

prosjektdeltakere

prosjektleder

Heidi Aase

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for barns helse og utvikling ved Folkehelseinstituttet

Rachel Nethery

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved University of North Carolina at Chapel Hill

Amrit Kaur Sakhi

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for miljø og helse ved Folkehelseinstituttet

Kjell Vegard Fjeldheim Weyde

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for barns helse og utvikling ved Folkehelseinstituttet

Deborah Gordon Hirtz

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved University of Vermont
1 - 5 av 19 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Prenatal exposure to perfluoroalkyl substances and associations with symptoms of attention-deficit/hyperactivity disorder and cognitive functions in preschool children.

Skogheim, Thea Steen; Villanger, Gro Dehli; Weyde, Kjell Vegard Fjeldheim; Engel, Stephanie M.; Suren, Pål; Øie, Merete Glenne; Skogan, Annette Holth; Biele, Guido; Zeiner, Pål; Øvergaard, Kristin Romvig mfl.. 2019, International Journal of Hygiene and Environmental Health. UoNCaCH, FHI, UIO, OUS, INNLANDETVitenskapelig artikkel
1 - 1 av 1