Cristin-prosjekt-ID: 631415
Registrert av: REK Sist endret: 11. desember 2020, 10:37

Cristin-prosjekt-ID: 631415
Registrert av: REK Sist endret: 11. desember 2020, 10:37
Prosjekt

HUNT hørsel

prosjektleder

Bo Lars Engdahl
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/1880

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Epidemiologi medisinsk og odontologisk statistikk

Emneord

Språk og hørsel • Epidemiologi

HRCS-helsekategori

 • Øre
 • Generell helserelevans

HRCS-forskningsaktivitet

 • 2 Årsaksforhold
 • 2.2 Faktorer knyttet til fysisk miljø
 • 4.4 Befolkningsundersøkelser

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning
 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mars 2019 Slutt: 28. februar 2029

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

HUNT hørsel

Populærvitenskapelig sammendrag

Det er lite kunnskap om utviklingen i forekomst, risikofaktorer og konsekvenser av hørselstap. Gir økt levealder også flere leveår med god hørsel og ser vi et resultat av bedre helse, behandling av øresykdommer og tiltak mot støy i arbeidslivet? Det er stor variasjon i hvor sårbare vi er for å utvikle hørselskade, og kunnskap om sårbarhetsfaktorer er viktig for anbefalinger og grensesetting. Hørselstap er en mulig modifiserbar risikofaktor for alvorlige helseutfall som kognitiv svikt, demens, skrøpelighet, og dødelighet. Hørselstap kan være knyttet til slike utfall gjennom sosial isolasjon, nedsatt kommunikasjon og manglende kognitiv reserve. Det blir flere eldre og potensielt hørselshemmede arbeidstakere, samtidig er det lite kunnskap om betydningen av hørselstap i arbeidslivet. Vi vil benytte data fra HUNT inkludert hørselsundersøkelsene fra HUNT 2 og 4, skoleundersøkelsene og befolkningsregistre til å undersøke utviklingen i forekomst, risikofaktorer og konsekvenser av hørselstap.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Bo Lars Engdahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Lisa Aarhus

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Statens arbeidsmiljøinstitutt
Aktiv cristin-person

Geir Selbæk

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Christian Myrstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Camilla Lytomt

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Statens arbeidsmiljøinstitutt
1 - 5 av 13 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Better hearing in Norway. A comparison of two HUNT Cohorts 20 years apart.

Engdahl, Bo Lars; Strand, Bjørn Heine; Aarhus, Lisa. 2020, Ear and Hearing. STAMI, FHIVitenskapelig artikkel
1 - 1 av 1